Allbo lärcenter övergår till distansutbildning

Samtliga verksamheter inom Allbo lärcenter övergår till distansundervisning från och med onsdagen den 18 mars utifrån regeringens rekommendation. (Daterad 2020.03.17)

De studerande uppmanas att ta kontakt med sina undervisande lärare för hur detta rent praktiskt skall gå till.

Skollokalerna kommer att hållas stängda för elever tills vidare med vissa undantag (elever med dispens). Ett av undantagen är vår yrkesförarutbildning där man träffas tre personer åt gången. Och bedöms man som frisk innan körlektionerna är eleverna välkomna.

Information om eventuella förändringar kommer att publiceras på kommunens hemsida: Alvesta.se. Frågor hänvisas till Daniel Söderberg, avdelningschef för Allbo lärcenter. Tfn. 0472 -154 70.