Coronaviruset/Covid-19

Just nu sprids Coronaviruset i världen som resulterar i sjukdomen Covid-19. Risken för smittspridning är mycket hög och virusutbrottet klassas som en pandemi. Kronobergs län och Alvesta kommun påverkas också av detta virusutbrott. Här presenterar vi aktuell information för Alvesta kommun.

Information med anledning av nationellt besöksförbud på äldreboenden 2020.04.03

Omsorgsförvaltningen vill uppmana anhöriga till personer som bor på särskilt boende i Alvesta kommun att vänligen respektera besöksförbudet. Under tiden för besöksförbudet kommer det istället ges möjlighet till kontakt mellan boende och anhöriga genom digital teknik.

Undantag från besöksförbudet kommer endast att göras vid vård i livets slutskede. Då gäller att besökaren ska vara fullt frisk. Besökare uppmanas att alltid kontakta enhetschef för det särskilda boendet innan ett besök för bedömning av om undantag från besöksförbudet kan göras i det enskilda fallet.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!
___

Covid-19 inom äldrevården
___

Information till företag inom restaurangbranschen
___

Ansträngd situation inom äldrevården 2020-04-08
____

Omsorgstagare vid äldreboende har avlidit till följd av Covid-19 2020-04-06
____

Mer om besöksförbudet: Nationellt besöksförbud på äldreboenden i Sverige 

___ 

Den 31 mars stod det klart att vi har vårt första fall av Covid-19 inom den kommunala verksamheten.

Bekräftat coronafall inom äldreomsorgen inom Alvesta kommun 2020-03-31

___

Tillfällig telefonlinje för äldre och personer i riskgrupp

Omsorgsförvaltningen startar en tillfällig telefonlinje med syfte att minska oro och ensamhet. Mer information hittar du här: Tillfällig telefonlinje för äldre och personer i riskgrupp med anledning av covid-19 /coronavirus

___

Angående hostande barn och förskola

___

För dig som har hemtjänst, hemsjukvård och/eller bor på ett särskilt boende
2020.03.20

Omsorgsförvaltningen följer utvecklingen samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19/coronavirus. Inom verksamheten finns goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. Då Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning som mycket hög gör vi allt för att minimera smittspridning och har därför vidtagit ett antal åtgärder samt förbereder för ytterligare åtgärder i händelse av ökad smittspridning.
Läs mer här om hur dina insatser kan komma att påverkas:
Information till dig som har hemtjänst, hemsjukvård och/eller bor på ett särskilt boende

___ 

Ändrade rutiner för vårdcentraler

Inom Alvesta kommun har man, på grund av coronaviruset, ändrat mottagningen för patienter som uppsöker våra vårdcentraler. Patienter med symtom på luftvägsinfektioner att hänvisas till Moheda medan patienter med andra besvär kommer att tas emot i Alvesta.
___

Information about covid-19 in different languages

___

Allbo lärcenter övergår till distansutbildning
2020.03.17.

Samtliga verksamheter inom Allbo lärcenter övergår till distansundervisning från och med onsdagen den 18 mars utifrån regeringens rekommendation.
Mer om att; Allbo lärcenter övergår till distansutbildning

___

För dig som går gymnasieskola inom Växjö kommun 2020.03.17

Idag fattade Växjö kommun att följa rekommendationerna från regeringen om att införa distansundervisning för alla elever på de kommunala gymnasieskolorna. Beslutet börjar från och med 19 mars och gäller tills vidare. Undantag är gymnasiesärskolan.

Vad gäller för dig som är elev på gymnasieskolan?
eller för dig som går på gymnasiesärskola
Mer om; För dig som går gymnasieskola inom Växjö kommun

___

Vädjan om att "15-timmarsbarn" hålls hemma 2020.03.17

Utbildningsnämnden har en mycket ansträngd bemanningssituation på kommunens förskolor på grund av sjukfrånvaro hos personalen. Vi har idag några förskolor med hög frånvaro och situationen är påtagligt försämrad sedan förra veckan.

Genom denna åtgärd hoppas vi på att temporärt kunna dra ned på förskoleverksamhet för barn med allmän förskola samt så kallad "15 timmars vistelse"

Mer om; Vädjan om att "15-timmarsbarn" hålls hemma

Mer information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats kopplat till skola och förskola. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
___