Coronaviruset/Covid-19

Just nu sprids Coronaviruset i världen som resulterar i sjukdomen Covid-19. Risken för smittspridning är mycket hög och virusutbrottet klassas som en pandemi. Kronobergs län och Alvesta kommun påverkas också av detta virusutbrott. Här presenterar vi aktuell information för Alvesta kommun.

Coronasituationen i Alvesta kommun    23-10-2020

Just nu är Coronasituationen relativt lugn i Alvesta kommun. Inom omsorgen har vi, i skrivande stund, inga kända fall varken bland våra omsorgstagare eller vår personal. Inom skolan har vi ett mindre kluster av smitta på en av våra skolor.  Läget är också under kontroll inom kommunens övriga verksamheter.

Införande av lokala rekommendationer nu möjligt
Det som hänt nationellt är att det nu blivit möjligt med olika rekommendationer på det lokala planet, ner på kommunnivå, beroende på det aktuella läget på platsen. I praktiken innebär det till exempel att en rekommendation som gäller i Alvesta kommun kanske inte gäller i Växjö kommun. Tidigare har det varit så att samma rekommendationer har gällt inom hela Kronobergs län, som vi bor i.

Från och med 1 november utökas publikantalet för sport och kulturevenemang till 300 personer, förutsatt att övriga Coronarekommendationer uppfylls.

Angående vaccinationer
Region Kronoberg har börjat planera för en eventuell vaccination mot coronaviruset. I nuläget finns det ingen tidsplan för när det kan komma att bli möjligt med vaccinationer.

Antalet fall av Coronasmittade i länet ökar
Även om Coronasituationen är stabil i vår kommun har Region Kronoberg dock noterat att antalet smittade ökar i länet och att läget är lite mer ansträngt i två av länets kommuner.
Pandemin är långt ifrån över och det är därför viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Region Kronobergs webbplats: https://www.regionkronoberg.se/halsa-vard-tandvard/coronavirus/
Folkhälsomyndighetens rekommendationer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

___

Vaccination mot säsongsinfluensan påbörjas
Samtidigt som vi har coronapandemin pågår också den vanliga säsongsinfluensan.

I Alvesta kommun har man beslutat att vaccinera alla omsorgstagare och personal vid våra särskilda boenden, samt alla vårdtagare inom hemsjukvården och de som tillhör hushållet och är i riskgruppen. Personalen inom hemsjukvården kommer också att vaccineras. Kostnaden för att vaccinera nämnda personer står Alvesta kommun för. Vaccinet för säsongsinfluensan är väl beprövat och en annan typ av vaccin än det som användes vid Fågelinfluensan.

Region Kronoberg kommer att vaccinera alla riskgruppspersoner kostnadsfritt. Här hittar du Regionens rutiner kring tidsbokning för vaccination mot säsongsinfluensan.

https://www.regionkronoberg.se/nyheter/nya-rutiner-och-tidsbokning-for-sasongens-influensavaccination/ eller www.regionkronoberg.se

/Jonas Tenje
Kommunikationssamordnare

____

Coronasituationen i Alvesta kommun, 17 augusti 2020 

För närvarande har vi inga nya konstaterade fall av covid-19 bland våra omsorgstagare inom omsorgsförvaltningen.

Sannolikt kommer smittspridningen att öka nu när semestrarna är över och våra elever återvänder till skolan. Det är viktigt att skydda sig själv och andra från coronaviruset. Därför är det viktigt att hålla avstånd till andra, Stanna hemma om man är sjuk och förtsätta att vara noggrann med handhygien.  

Inom Alvesta kommun följer vi Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer för coronaviruset och covid-19 och vi uppmanar våra kommuninvånare att göra detsamma. Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats;   https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Information om antal smittade i länet hittar du på Region Kronobergs webbplats; https://www.regionkronoberg.se/halsa-vard-tandvard/coronavirus/ 

 

 

___

Information med anledning av nationellt besöksförbud på äldreboenden
2020.04.03

Omsorgsförvaltningen vill uppmana anhöriga till personer som bor på särskilt boende i Alvesta kommun att vänligen respektera besöksförbudet. Under tiden för besöksförbudet kommer det istället ges möjlighet till kontakt mellan boende och anhöriga genom digital teknik.

Undantag från besöksförbudet kommer endast att göras vid vård i livets slutskede. Då gäller att besökaren ska vara fullt frisk. Besökare uppmanas att alltid kontakta enhetschef för det särskilda boendet innan ett besök för bedömning av om undantag från besöksförbudet kan göras i det enskilda fallet.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!
___

Covid-19 inom äldrevården
___

Information till företag inom restaurangbranschen
___

Ansträngd situation inom äldrevården 2020-04-08
____

Omsorgstagare vid äldreboende har avlidit till följd av Covid-19 2020-04-06
____

Mer om besöksförbudet: Nationellt besöksförbud på äldreboenden i Sverige 

___ 

Den 31 mars stod det klart att vi har vårt första fall av Covid-19 inom den kommunala verksamheten.

Bekräftat coronafall inom äldreomsorgen inom Alvesta kommun 2020-03-31

___

Tillfällig telefonlinje för äldre och personer i riskgrupp

Omsorgsförvaltningen startar en tillfällig telefonlinje med syfte att minska oro och ensamhet. Mer information hittar du här: Tillfällig telefonlinje för äldre och personer i riskgrupp med anledning av covid-19 /coronavirus

___

Angående hostande barn och förskola

___

För dig som har hemtjänst, hemsjukvård och/eller bor på ett särskilt boende
2020.03.20

Omsorgsförvaltningen följer utvecklingen samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19/coronavirus. Inom verksamheten finns goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. Då Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning som mycket hög gör vi allt för att minimera smittspridning och har därför vidtagit ett antal åtgärder samt förbereder för ytterligare åtgärder i händelse av ökad smittspridning.
Läs mer här om hur dina insatser kan komma att påverkas:
Information till dig som har hemtjänst, hemsjukvård och/eller bor på ett särskilt boende

___ 

Ändrade rutiner för vårdcentraler

Inom Alvesta kommun har man, på grund av coronaviruset, ändrat mottagningen för patienter som uppsöker våra vårdcentraler. Patienter med symtom på luftvägsinfektioner att hänvisas till Moheda medan patienter med andra besvär kommer att tas emot i Alvesta.
___

Information about covid-19 in different languages

___

Allbo lärcenter övergår till distansutbildning
2020.03.17.

Samtliga verksamheter inom Allbo lärcenter övergår till distansundervisning från och med onsdagen den 18 mars utifrån regeringens rekommendation.
Mer om att; Allbo lärcenter övergår till distansutbildning

___

För dig som går gymnasieskola inom Växjö kommun 2020.03.17

Idag fattade Växjö kommun att följa rekommendationerna från regeringen om att införa distansundervisning för alla elever på de kommunala gymnasieskolorna. Beslutet börjar från och med 19 mars och gäller tills vidare. Undantag är gymnasiesärskolan.

Vad gäller för dig som är elev på gymnasieskolan?
eller för dig som går på gymnasiesärskola
Mer om; För dig som går gymnasieskola inom Växjö kommun

___

Vädjan om att "15-timmarsbarn" hålls hemma 2020.03.17

Utbildningsnämnden har en mycket ansträngd bemanningssituation på kommunens förskolor på grund av sjukfrånvaro hos personalen. Vi har idag några förskolor med hög frånvaro och situationen är påtagligt försämrad sedan förra veckan.

Genom denna åtgärd hoppas vi på att temporärt kunna dra ned på förskoleverksamhet för barn med allmän förskola samt så kallad "15 timmars vistelse"

Mer om; Vädjan om att "15-timmarsbarn" hålls hemma

Mer information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats kopplat till skola och förskola. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
___