Coronaviruset/Covid-19

Smittspridningen har tagit ny fart nu under december 2020. Coronaviruset som fortsätter att spridas i världen som resulterar i sjukdomen Covid-19. Risken för smittspridning är mycket hög och virusutbrottet klassas som en pandemi. Kronobergs län och Alvesta kommun påverkas också av detta virusutbrott. Här presenterar vi aktuell information för Alvesta kommun.

2021-01-21

Förlängning av nationella restriktioner

Regeringen höll idag en presskonferens om att de nationella restriktionerna förlängs. Anledningen till förlängningen är att;

"Sverige befinner sig fortfarande i en extraordinär situation. Smittspridningen av viruset som orsakar sjukdomen covid-19 är alltjämt kvar på en mycket hög nivå och vården är fortsatt ansträngd. Vid en pressträff under torsdagen lämnade regeringen därför besked om ytterligare förlängningar av nationella restriktioner."

Läs mer om vad det innebär i Regeringens pressmeddelande från den 21 januari; https://www.regeringen.se/artiklar/2021/01/forlangningar-av-nationella-restriktioner/

Vad detta innebär för Alvesta kommuns olika verksamheter arbetar vi just nu med.

____

Biblioteken, fritidsgårdarna och idrottshallarna stängs för besök tillsvidare

2020-12-21
Alvesta kommun stänger biblioteken och fritidsgårdarna för besök tillsvidare. Det pågår fortfarande verksamhet i lokalerna och delar av bibliotekens service och utbud finns fortfarande tillgängligt. Från och med 22 december stänger också idrottshallarna. Anledningen är det ökande smittspridningen av coronaviruset och Covid-19. Samtidigt har Regeringen också presenterat ytterligare åtgärder.

Angående de nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten som snart kommer att gälla är de följande;  

• Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december.

• Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december.

• Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.

• Folkhälsomyndigheten förlänger den rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.

• All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.

• Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter. Folkhälsomyndigheten kommer att återkomma med detaljer innan ikraftträdande. Ikraftträdande den 7 januari.

• Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se Regeringen.se

___

Ny nationella riktlinjer gäller sedan 14 december

Nationella riktlinjer för coronaviruset gäller tillsvidare

Sedan 14 december gäller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att förhindra smittspridningen av coronaviruset och Covid-19.

Nu gäller rekommendationen att vi inte träffas fler än 8 personer eller i en mindre krets.  

Personligt ansvar
Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

För att minska smittspridningen är det som tidigare också viktigt att du:
• Håller avstånd till andra.
• Stannar hemma om du är sjuk och arbetar hemma om du kan.
• Tvättar händerna med tvål ofta och använder handsprit.
• Undviker att ta dig i ansiktet.
• Hostar och nyser i armvecket.

https://www.alvesta.se/om-kommunen/sakerhet-och-beredskap/coronavirusetcovid-19/nationella-riktlinjer-for-coronaviruset-galler-tillsvidare/

Så påverkas Alvesta kommun av nya lokala allmänna råd för minskad smittspridning av Covid-19

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Kronoberg. Därför har Folkhälsomyndigheten och
Region Kronobergs smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden för dig som bor i eller besöker Kronoberg. De skärpta råden gäller i nuläget till 13 december, men kan förlängas.
Samtidigt minskas antalet personer som samlas vid ett evenemang från 50 till 8 personer. Begravningar undantagna då 20 personer är ok.
 
De tre nya lokala allmänna råden är kortfattat; 
• Avstå från att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.
• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
• Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med eller närmast anhöriga.
___

För Alvesta kommuns del innebär det följande;

Allmänt om besök till våra kommunala förvaltningar och bolag
Generellt sett undviker vi gärna fysiska möten om det är möjligt. Vissa möten måste ske fysiskt, men i övriga fall kan mycket av kommunikationen med oss ske på distans. Vid fysiska möten följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att man bland annat ska vara frisk och hålla avstånd.  

Simhallen/Virda bad- och sportcenter hålls stängd tillsvidare med undantag för grundskolans undervisning. Undantag görs också för kommunal, föreningsdriven och ledarledd verksamhet för unga upp till 15 år. Barn som ska delta i simskola möts upp av ledare i föreningen vid dörren. Vårdnadshavare eller andra medföljande får inte vistas i lokalerna under undervisningen. Motionssim, vattengympa, babysim och familjebad ställs in. Gym och bowlinghall stängs.

Biblioteken och skolbiblioteken - Biblioteken håller fortsatt öppet men åtgärder genomförs för att biblioteken inte ska vara någon samlingsplats. Det som gäller vid ett besök; Du ska vara helt symptomfri; Håll minst 1,5 meters avstånd till varandra och till personalen; Gör ditt ärende snabbt och stanna inte längre än 15 min; Det går bara att boka dator i max 15 min; Biblioteket erbjuder inga sittplatser; Alla evenemang för vuxna, samt för småbarn, är inställda. 
Vi erbjuder: Låna e- böcker och e-ljudböcker via appen Biblio; Strömma e-film på cineasterna.se; Avhämtning av böcker utanför biblioteket för dig som inte vill komma in – kontakta oss via epost eller telefon; Hemleverans av böcker för dig som bor på särskilt boende eller har hemtjänst; Bokinkast för återlämning finns på alla våra bibliotek; Slopade avgifter på försenade böcker.

Kommunala kulturella evenemang – Alla kommunala kulturella evenemang ställs in. Utställningshallen kommer öppna från och med den 16 december med vissa begränsningar i antal besökare. För övriga kulturella evenemang gäller Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation med tillägget av de nya lokala råden.

Kommunala idrottshallar och möteslokaler – Idrottshallar och möteslokaler går att boka om det rör sig om kommunal, föreningsdriven och ledarledd verksamhet för unga upp till 15 år det vill säga de som är födda 2005 eller senare. Vårdnadshavare eller andra medföljande bör inte vistas i lokalerna under pågående verksamhet. För att minimera risken för smitta tänk på att inte ha för stora grupper, håll avstånd, byt gärna om hemma och om möjligt lägg gärna träningen utomhus.

Mötesplatser
Fritidsgårdar –
Fritidsgårdar är öppna för elever på respektive skola i årskurs 7-9. Verksamheten kan komma att anpassas utifrån lokala förutsättningar för att undvika smittspridning.
Mötesplatser för gymnasiet och äldre ungdomar kommer att vara stängda.
Mötesplatser för seniorer och äldre är också stängda.
 
Särskilda boenden – Besök till våra särskilda boende ska ske på ett så säkert sett som möjligt. Besökare uppmanas följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det råder en generell restriktiv hållning till besök till omsorgstagarna vid våra särskilda boenden. Besökare uppmanas kontakta ansvariga vid respektive boende om vad som gäller, innan ett besök. 

Skolan – Skolor är öppna som vanligt, men enskilda skolor kan kommat att stängas delvis eller helt på grund av tillfälligt ökad smitta och eventuell brist på personal. Beslut om eventuell stängning sker i ansvarig nämnd. Lokala beslut kan komma att fattas av rektor för att organisera undervisningen på ett så säkert sätt som möjligt, utifrån lokala förutsättningar.  

Kulturskolan i Alvesta fortsätter med sin undervisning för elever födda efter -05, men ställer om konserter och uppspel till digitala lösningar. Föräldrar och syskon uppmanas att vänta utanför lokalerna för att minska risken för smittspridning av Covid-19.


Mer information

Observera att samtidigt som dessa nya lokala allmänna råd tillkommit, gäller även Folkhälsomyndighetens andra allmänna råd.

Individens ansvar för att förhindra smitta är stort och det finns mycket man kan göra själv för att skydda sig själv och andra.
• Hålla avstånd
• Undvika trängsel
• Tvätta och sprita händerna ofta
• Undvika röra vid ögon, näsa och mun
• Stanna hemma om du är det minsta sjuk, även vid mycket lindriga symtom

Mer om hur du kan skydda dig och andra hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats; https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Länk till de lokal allmänna råden för Kronobergs län, det är råd 4,5 och 7 som gäller nu;
 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/detta-innebar-lokala-allmanna-rad/

 


____

Skärpta råd införs, 5 november 2020, för att minska
smittspridning av covid-19

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Kronoberg. Därför har Folkhälsomyndigheten och Region Kronobergs smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden för dig som bor i eller besöker Kronoberg. De skärpta råden gäller till 26 november, men kan förlängas.

Råden gäller för dig som bor i och besöker Kronoberg.

Skärpta råd i Kronoberg

Alla bör ta sitt ansvar och hjälpa till att minska smittspridningen genom att följa råden som gäller i Kronoberg:

Avstå från att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. 

 • Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Behöver du handla, så gör det vid tider när det inte är trängsel i butiken och håll avstånd.
 • Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel bibliotek, idrottsanläggningar, gym och badhus. Undvik att ha gallerior, bibliotek eller liknande som mötesplats.
 • Överväg andra alternativ för träning och motion. Medicinskt motiverad träning omfattas inte.

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.

 • Avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang.
 • Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Undantag görs endast för elitidrottare och elever på idrottsgymnasier. Barn och ungdomar i grundskolan kan fortsätta att träna sin idrott.
 • Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för elitidrottare. 

I samband med beslutet om att införa skärpta allmänna råd i Kronoberg har Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutat att gå tillbaka till ett förbud mot sammankomster och tillställningar som riktar sig till allmänheten om de samlar fler än femtio personer. 

Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med eller närmast anhöriga

 • Med fysisk kontakt menas de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter.
 • Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet.
 • Undvik aktiviteter som inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Till exempel privata tillställningar som afterwork, fester, bröllop, kalas, middagar samt hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

Alla verksamheter i Kronoberg uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden.

 • Det kan innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt, att öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Alla arbetsgivare Kronoberg uppmanas att vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden.

 • Det kan innebära att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

 Så kan du minska smittspridningen och undvika att få covid-19

 • Stanna hemma om du har symtom, även om du bara har lite symtom.      Testa dig för corona om symtomen kvarstår efter 24 timmar.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda      handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Skydda äldre och riskgrupper.
 • Följ råden och håll avstånd till andra personer.

_____

Coronasituationen i Alvesta kommun   
23-10-2020

Just nu är Coronasituationen relativt lugn i Alvesta kommun. Inom omsorgen har vi, i skrivande stund, inga kända fall varken bland våra omsorgstagare eller vår personal. Inom skolan har vi ett mindre kluster av smitta på en av våra skolor.  Läget är också under kontroll inom kommunens övriga verksamheter.

Införande av lokala rekommendationer nu möjligt
Det som hänt nationellt är att det nu blivit möjligt med olika rekommendationer på det lokala planet, ner på kommunnivå, beroende på det aktuella läget på platsen. I praktiken innebär det till exempel att en rekommendation som gäller i Alvesta kommun kanske inte gäller i Växjö kommun. Tidigare har det varit så att samma rekommendationer har gällt inom hela Kronobergs län, som vi bor i.

Från och med 1 november utökas publikantalet för sport och kulturevenemang till 300 personer, förutsatt att övriga Coronarekommendationer uppfylls.

Angående vaccinationer
Region Kronoberg har börjat planera för en eventuell vaccination mot coronaviruset. I nuläget finns det ingen tidsplan för när det kan komma att bli möjligt med vaccinationer.

Antalet fall av Coronasmittade i länet ökar
Även om Coronasituationen är stabil i vår kommun har Region Kronoberg dock noterat att antalet smittade ökar i länet och att läget är lite mer ansträngt i två av länets kommuner.
Pandemin är långt ifrån över och det är därför viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Region Kronobergs webbplats: https://www.regionkronoberg.se/halsa-vard-tandvard/coronavirus/
Folkhälsomyndighetens rekommendationer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

___

Vaccination mot säsongsinfluensan påbörjas
Samtidigt som vi har coronapandemin pågår också den vanliga säsongsinfluensan.

I Alvesta kommun har man beslutat att vaccinera alla omsorgstagare och personal vid våra särskilda boenden, samt alla vårdtagare inom hemsjukvården och de som tillhör hushållet och är i riskgruppen. Personalen inom hemsjukvården kommer också att vaccineras. Kostnaden för att vaccinera nämnda personer står Alvesta kommun för. Vaccinet för säsongsinfluensan är väl beprövat och en annan typ av vaccin än det som användes vid Fågelinfluensan.

Region Kronoberg kommer att vaccinera alla riskgruppspersoner kostnadsfritt. Här hittar du Regionens rutiner kring tidsbokning för vaccination mot säsongsinfluensan.

https://www.regionkronoberg.se/nyheter/nya-rutiner-och-tidsbokning-for-sasongens-influensavaccination/ eller www.regionkronoberg.se

/Jonas Tenje
Kommunikationssamordnare

____

Coronasituationen i Alvesta kommun, 17 augusti 2020 

För närvarande har vi inga nya konstaterade fall av covid-19 bland våra omsorgstagare inom omsorgsförvaltningen.

Sannolikt kommer smittspridningen att öka nu när semestrarna är över och våra elever återvänder till skolan. Det är viktigt att skydda sig själv och andra från coronaviruset. Därför är det viktigt att hålla avstånd till andra, Stanna hemma om man är sjuk och förtsätta att vara noggrann med handhygien.  

Inom Alvesta kommun följer vi Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer för coronaviruset och covid-19 och vi uppmanar våra kommuninvånare att göra detsamma. Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats;   https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Information om antal smittade i länet hittar du på Region Kronobergs webbplats; https://www.regionkronoberg.se/halsa-vard-tandvard/coronavirus/ 

 

 

___

Information med anledning av nationellt besöksförbud på äldreboenden
2020.04.03

Omsorgsförvaltningen vill uppmana anhöriga till personer som bor på särskilt boende i Alvesta kommun att vänligen respektera besöksförbudet. Under tiden för besöksförbudet kommer det istället ges möjlighet till kontakt mellan boende och anhöriga genom digital teknik.

Undantag från besöksförbudet kommer endast att göras vid vård i livets slutskede. Då gäller att besökaren ska vara fullt frisk. Besökare uppmanas att alltid kontakta enhetschef för det särskilda boendet innan ett besök för bedömning av om undantag från besöksförbudet kan göras i det enskilda fallet.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!
___

Covid-19 inom äldrevården
___

Information till företag inom restaurangbranschen
___

Ansträngd situation inom äldrevården 2020-04-08
____

Omsorgstagare vid äldreboende har avlidit till följd av Covid-19 2020-04-06
____

Mer om besöksförbudet: Nationellt besöksförbud på äldreboenden i Sverige 

___ 

Den 31 mars stod det klart att vi har vårt första fall av Covid-19 inom den kommunala verksamheten.

Bekräftat coronafall inom äldreomsorgen inom Alvesta kommun 2020-03-31

___

Tillfällig telefonlinje för äldre och personer i riskgrupp

Omsorgsförvaltningen startar en tillfällig telefonlinje med syfte att minska oro och ensamhet. Mer information hittar du här: Tillfällig telefonlinje för äldre och personer i riskgrupp med anledning av covid-19 /coronavirus

___

Angående hostande barn och förskola

___

För dig som har hemtjänst, hemsjukvård och/eller bor på ett särskilt boende
2020.03.20

Omsorgsförvaltningen följer utvecklingen samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19/coronavirus. Inom verksamheten finns goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. Då Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning som mycket hög gör vi allt för att minimera smittspridning och har därför vidtagit ett antal åtgärder samt förbereder för ytterligare åtgärder i händelse av ökad smittspridning.
Läs mer här om hur dina insatser kan komma att påverkas:
Information till dig som har hemtjänst, hemsjukvård och/eller bor på ett särskilt boende

___ 

Ändrade rutiner för vårdcentraler

Inom Alvesta kommun har man, på grund av coronaviruset, ändrat mottagningen för patienter som uppsöker våra vårdcentraler. Patienter med symtom på luftvägsinfektioner att hänvisas till Moheda medan patienter med andra besvär kommer att tas emot i Alvesta.
___

Information about covid-19 in different languages

___

Allbo lärcenter övergår till distansutbildning
2020.03.17.

Samtliga verksamheter inom Allbo lärcenter övergår till distansundervisning från och med onsdagen den 18 mars utifrån regeringens rekommendation.
Mer om att; Allbo lärcenter övergår till distansutbildning

___

För dig som går gymnasieskola inom Växjö kommun 2020.03.17

Idag fattade Växjö kommun att följa rekommendationerna från regeringen om att införa distansundervisning för alla elever på de kommunala gymnasieskolorna. Beslutet börjar från och med 19 mars och gäller tills vidare. Undantag är gymnasiesärskolan.

Vad gäller för dig som är elev på gymnasieskolan?
eller för dig som går på gymnasiesärskola
Mer om; För dig som går gymnasieskola inom Växjö kommun

___

Vädjan om att "15-timmarsbarn" hålls hemma 2020.03.17

Utbildningsnämnden har en mycket ansträngd bemanningssituation på kommunens förskolor på grund av sjukfrånvaro hos personalen. Vi har idag några förskolor med hög frånvaro och situationen är påtagligt försämrad sedan förra veckan.

Genom denna åtgärd hoppas vi på att temporärt kunna dra ned på förskoleverksamhet för barn med allmän förskola samt så kallad "15 timmars vistelse"

Mer om; Vädjan om att "15-timmarsbarn" hålls hemma

Mer information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats kopplat till skola och förskola. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
___