113 13 nationellt informationsnummer

113 13 nationellt informationsnummer

Den 11 mars 2013 infördes ett nytt nationellt informationsnummer i Sverige, 113 13. Numret är till för att både kunna ge och få information

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit ringer du när du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Exempelvis vid större storm, influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.

Bakgrunden till numret är ett regeringsuppdrag. SOS Alarm har tilldelats uppdraget att i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ta fram numret som ska vara ett stöd för kommuner, landsting, länsstyrelser, statliga myndigheter och allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser.

Du ska alltid ringa 112 i nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö. 113 13 ringer du när du vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris.

113 13, när man vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris.