VMA Viktigt meddelande till allmänheten

För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns möjlighet för i första hand räddningsledningen att begära sändning i radio och TV av Viktiga Meddelande till Allmänheten (VMA).

Det finns två typer av VMA

  • Varningsmeddelande, som ska sändas omedelbart vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö.
  • Informationsmeddelande, som används för att förebygga och begränsa skador på människor egendom eller miljö. Informationsmeddelande behöver inte sändas omedelbart.

Ett VMA kan föregås av tyfonsignalen Viktigt Meddelande som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter.

När du hör signalen ska du:

  • Söka skydd inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler
  • Lyssna på Sveriges Radio Kronoberg P4 och P3, för ytterligare information

När faran är över startas signalen Faran Över - en cirka 30 sekunder lång signal.

Funktionsprov av VMA

Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.