Psykologisk Första Hjälpen

Vid en stor olycka eller katastrof är det viktigt att ta hand om människor för att de så snabbt som möjligt ska få bearbeta traumatiska upplevelser.

I Alvesta kommun finns en organisation kallad Psykologisk Första Hjälpen (PFH). Denna aktiveras vid större olyckor och katastrofer för att ta hand om människor i akut kris.