Prognos för vattenflöden

Alvesta kommun har tillgång till ett prognosverktyg för Mörrumsåns norra avrinningsområde. Det visar beräknade vattennivåer för de närmast kommande 10 dagarna.

Webbsida med prognosfunktion

Under länkar till höger finns länk till en webbsida som visar data från Mörrumsåns norra avrinningsområde.

Webbsidan visar uppmätta värden för vattnenytans nivåer och flödet i vissa vattendrag. Webbsidan visar även resultat från beräkningar utifrån en prognosmodell. Denna modell är anpassad för för Mörrumsåns norra avrinningsområde.

Hur fungerar modellen?

Beräkningarna baseras på:
- Den nederbörd som har fallit fram tills idag 
- En 10-dygns prognos från SMHI 
- Det förmodade regleringsflödet. Det innebär att man utgår från att vissa dammluckor ställs in i visst läge.

Data hämtas varje morgon kl 09. Därefter startar beräkningen. Ett uppdaterat beräkningsresultat finns att tillgå klockan 10.

Hur läser jag staplarna och diagrammen?

I kartbilden som öppnas finns mät- och beräkningspunkter som går att klicka på. Det finns även staplarsom visar vattennivån i vissa sjöar. Genom att klicka på en stapel eller en mätpunkt öppnas ett nytt fönster med ett diagram.

Staplar:

Där mätning finns i sjöar visas aktuell status (vattennivå)i form av en stapel. Minsta och högsta värde på stapeln är satt utifrån historiskt kända värden. Aktuellt värde sätts efter det senast mätta värdet som hämtas varje dag kl 09.

Diagram:

Där det finns mätta värden visas dessa för 30 dagar bakåt i tiden. Prognosen visas för 10 dagar framåt. Tiden för den senaste uppdateringen visas med ett lodrätt streck.

I de fall där det inte finns någon mätning visas enbart beräknade värden. Det är beräknade värden för 10 dagar föreoch för 10 dagar efter den tidpunkt då beräkningarna gjordes.

Systemkrav för publik webbsida är Webbläsare Internet Explorer ver 6 eller 7.