Klara av ett elavbrott

Elavbrott - Vad gör vi nu?

Elen försvinner då och då. Oftast bara några minuter, ibland upp till ett par timmar och i något enstaka fall under flera dygn.

Då är det bra att vara beredd och redan ha tänkt igenom hur man ska klara uppvärmning av huset, få ljus i mörkret, laga mat, få vatten och information om vad som händer.

På Civilförsvarets webbplats (gå in under fliken Tips & råd) och i Energimyndighetens broschyr finns goda råd om hur du bäst förbereder dig.