Ungdomsenkäten LUPP

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för kommuner och regioner som vill få större kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort.

I Alvesta kommun genomförde vi LUPP-enkäten för första gången 2021. Enkäten gick ut till:

  • Grundskolans åk 7–9 (13–16 år) på de tre högstadieskolorna Hagaskolan, Mohedaskolan och Vislandaskolan.
  • Gymnasiet i Alvesta åk 1–3 (16–19 år).

Varför genomför Alvesta kommun LUPP-enkäten?

Luppenkäten är ett sätt att stärka ungas demokratiska rättigheter. Unga får möjlighet att föra fram sina åsikter, beskriva sina förutsättningar och påverka kommunen. Vi får ett kunskapsunderlag att utgå från vid planering, prioritering och beslut som rör unga.

Resultat från LUPP-enkäten

Rapport LUPP 2021 (pdf