Ungdomsenkäten LUPP

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för kommuner och regioner som vill få större kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort.

I Alvesta kommun genomförde vi LUPP-enkäten för första gången 2021. Enkäten gick ut till:

  • Grundskolans åk 7–9 (13–16 år) på de tre högstadieskolorna Hagaskolan, Mohedaskolan och Vislandaskolan.
  • Gymnasiet i Alvesta åk 1–3 (16–19 år).

Varför genomför Alvesta kommun LUPP-enkäten?

Luppenkäten är ett sätt att stärka ungas demokratiska rättigheter. Unga får möjlighet att föra fram sina åsikter, beskriva sina förutsättningar och påverka kommunen. Vi får ett kunskapsunderlag att utgå från vid planering, prioritering och beslut som rör unga.

Resultat från LUPP-enkäten

Rapport LUPP 2021 (pdf

Rapporten sammanfattades av unga kommunutvecklare 

Sommaren 2022 jobbade fyra ungdomar med resultaten från LUPP-enkäten. De var anställda som "unga kommunutvecklare" inom Alvesta kommun. Bland annat sammanfattade de resultatet i en affisch som nu sitter uppsatt runt om i kommunen.

Affisch

Ladda ner och skriv ut affischen LUPP 2021, Alvesta kommun    

Sammamanfattning av texten på affischen

  • 60% av högstadieeleverna tränar flera gånger i veckan.
  • Majoriteten av gymnasieeleverna känner sig stressade flera gånger i veckan.
  • 60% av gymnasieeleverna är intresserade av vad som händer i andra länder.
  • 70% av högstadieeleverna är ute i naturen på fritiden.
  • Nästan 50% av ungdomarna vet inte vilka möjligheter de har att framföra sina egna åsikter till kommunen. Det är något som behövs ändras på för att utveckla Alvesta kommun till en tryggare, bättre och trevligare plats för unga.
  • 50% av alla ungdomar känner inte till sina rättigheter enligt barnkonventionen.
  • 60% av de killar som vill flytta från kommunen i framtiden vill göra det på grund av arbetsmöjligheter.
  • 50 % av de tjejer som vill flytta från kommunen i framtiden vill göra det på grund av studier.