Öppna data

Alla som vill kan nu få ta del av digital information från kommunen, det kallas för öppna data

Det som visas i öppna data nedan är intressanta nyckeltal och information om olika resultat från Alvesta. Nyckeltalen bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Öppna data från kommunen är fri för vem som helst att använda och sprida vidare. Det enda krav som ställs på den som använder öppna data är att man berättar varifrån informationen kommer, det vill säga att man skriver källangivelse. Man får inte heller vidarelicensiera informationen. För öppna data använder vi oss av Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Den innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting.

På den här sidan har vi valt ut att visa ett antal av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.
Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

Nyckeltal från Alvesta: