Öppna jämförelser mellan kommuner

Här kan du ta del av kvalitet, resultat och kostnader inom verksamheter som kommuner och regioner svarar för.

Öppna jämförelser görs inom områdena:

  • Företagsklimat
  • Miljöarbete
  • Planläggning och tidsåtgång
  • Trygghet och säkerhet
  • Skola: förskola, grundskola och gymnasieskola
  • Socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård
  • Folkhälsa

SKR:s webbplats om Öppna jämförelser.