Medborgarundersökning

Alvesta kommun utför regelbundet en medborgarundersökning för att mäta hur du som invånare ser på din kommun.

Medborgarundersökningen görs i samarbete med statistiska centralbyrån (SCB). Undersökningen ger oss bland annat svar på hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar.

Sedan 2021 har medborgarundersökningen en ny form. Det innebär att resultaten från och med 2021 inte är helt jämförbara med tidigare år.
Samtliga resultat finns samlade på denna sida.

Läs mer om medborgarundersökningen på Statisktiska centralbyrån