Medborgarundersökning

För sjätte gången har Alvesta kommun deltagit i SCB:s (Statistiska Centralbyrån) medborgarundersökning. Den skedde mellan den 16 augusti och 27 oktober 2017.

Undersökningen genomfördes med enkät och baseras på ett urval av 1 200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvens blev 45 procent, vilket är något högre än genomsnittet bland de 131 andra deltagande kommunerna våren 2017. 

SCB:s medborgarundersökning är en attitydsundersökning. Syftet med den är att ur ett medborgarperspektiv ta reda på:

 • Hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att leva och bo på?
 • Vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter?
 • Vad medborgarna tycker om inflytandet i kommunen?

Kommunen som plats att bo på

Resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex mellan 0 till 100. Ju högre värde desto bättre betyg har medborgarna gett åt kommunen.

Kommunens resultat jämförs med de 131 kommuner som var med i undersökningen 2017. 

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer Alvesta kommun som en plats att bo på och leva på blev 51. Genomsnittet för jämförelsekommunerna är 60. Alvestas resultat var lägre än 2015; värdet var då 52. 2013 var värdet 48.

Medborgarna i Alvesta kommun var mer nöjda med:

 • Utbildningsmöjligheter
 • Arbetsmöjligheter
 • Kommunikationer

Medborgarna var mindre nöjda med:

 • Rekomendation
 • Bostäder
 • Fritidsmöjlighter
 • Trygghet
 • Kommersiellt utbud

Vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter

Det sammanfattande betygsindexet vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter är 53. Genomsnittet för jämförelsekommunerna är 55. Alvestas resultat var högre än 2015 då värdet var 51. 2013 var siffran 46.

Medborgarna i Alvesta kommun var mer nöjda med:

 • Äldreomsorgen

Medborgarna var mindre nöjda med:

 • Gymnasieskolan
 • Miljöarbete

Vad medborgarna tycker om inflytande i kommunen

Det sammanfattande betygsindexet vad medborgarna tycker om inflytande i kommunen blev 37. Genomsnittet för jämförelsekommunerna blev 40. Alvestas resultat var högre än 2015 då värdet var 34. 2013 var värdet 30.

Medborgarna i Alvesta kommun var mindre nöjda med:

 • Information
 • Förtroende

Om du vill läsa hela rapporten hittar du den till höger under Relaterad Information.

Om medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen för Alvesta kommun har genomförts 2006, 2008, 2011, 2013,2015 samt 2017. Sedan SCB för första gången genomförde undersökningen 2005 har 260 av landets kommuner deltagit. 233 av kommunerna har medverkat mer än en gång.