Kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) ska göra det enklare för medborgarna att få veta hur bra Alvesta kommun fungerar och underlätta dialogen mellan politiker och invånare.

Samarbetsorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) leder arbetet med kommunens kvalitet i korthet. Drygt 260 av landets 290 kommuner deltog 2019. Kommunens kvalitet i korthet består av ett 40-tal mått som är indelade i tre olika områden;

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Du kan läsa mer om arbetet med Kommunens kvalitet i korthet på SKR:s webbplats 

Ta del av Alvestas resultat i jämförelse med riket, Kronobergs län och Alvestas resultat över tid. Du finner jämförelserna i menyn till höger.