Invånardialog

Invånardialog

Alvesta kommun vill vara en bra plats att bo och verka i. Därför är det viktigt för oss att föra en dialog med dig som kommuninvånare.

En invånardialog startar ofta med ett möte mellan invånare i kommunen och den politiska ledningen (kommunalråd och oppositionsråd). Andra förtroendevalda från nämnder samt tjänstemän från olika förvaltningar kan också medverka.

Den politiska ledningen vill förbättra och utveckla dialogen med invånarna i kommunen eller i en kommundel. Syftet är först och främst att lyssna på synpunkter och frågor hos invånarna, inte att förmedla färdiga förslag, beslut.

Planerade invånardialoger under 2019

1 oktober, klockan 18.30 i Alvesta, Grönkullaskolans aula. Tema; boende för äldre/trygghetsboenden, samverkan kommun - föreningar och fritidsgårdar samt trygghet/säkerhet.   

20 november, klockan 18.30 i Moheda, tema förskola med mera.

Årets första invånardialogmöte hölls i Vislanda 22 maj
Temat var trygghet, säkerhet och samlingslokal i Vislanda.

Vi i den politiska ledningen vill förbättra och utveckla dialogen med invånarna i Alvesta kommun. Ett steg i detta är att bjuda in till möten på olika teman runtom i kommunen.

Syftet är att både informera om aktuella frågor och att lyssna på synpunkter och frågor.
Mötena varar i cirka två timmar.
Vi bjuder på fika. Ingen föranmälan behövs.