Invånardialog

Invånardialog

Alvesta kommun vill vara en bra plats att bo och verka i. Därför är det viktigt för oss att föra en dialog med dig som kommuninvånare.

En invånardialog startar ofta med ett möte mellan invånare i kommunen och den politiska ledningen (kommunalråd och oppositionsråd). Andra förtroendevalda från nämnder samt tjänstemän från olika förvaltningar kan också medverka.

Den politiska ledningen vill förbättra och utveckla dialogen med invånarna i kommunen eller i en kommundel. Syftet är först och främst att lyssna på synpunkter och frågor hos invånarna, inte att förmedla färdiga förslag, beslut.

Planerade invånardialoger under 2018

1 mars, klockan 19.00 i Hjortsberga. Matsalen Hjortsbergaskolan.
Tema för mötet är trygghet och skola.

24 april, klockan 19.00 i Alvesta, Matsalen på Högåsen
Tema för mötet är bostäder, trygghet och skola

Under hösten genomförs inga invånardialogmöten på grund av valet.