Invånardialog

Invånardialog

Alvesta kommun vill vara en bra plats att bo och verka i. Därför är det viktigt för oss att föra en dialog med dig som kommuninvånare.

En invånardialog startar ofta med ett möte mellan invånare i kommunen och den politiska ledningen (kommunalråd och oppositionsråd). Andra förtroendevalda från nämnder samt tjänstemän från olika förvaltningar kan också medverka.

Den politiska ledningen vill förbättra och utveckla dialogen med invånarna i kommunen eller i en kommundel. Syftet är först och främst att lyssna på synpunkter och frågor hos invånarna, inte att förmedla färdiga förslag och beslut.

Invånardialoger under 2020

En invånardialog genomfördes under 2020, i Grimslöv den 23 september. Se minnesanteckningar från mötet via länk på denna sida. Andra planerade invånardialoger ställdes in p.g.a coronaläget.