Hantering av personuppgifter inom socialtjänst och omsorg

När du ansöker om insatser eller bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, och/eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, behandlas personuppgifter om dig som ett led i kommunens myndighetsutövning. Uppgifterna används för handläggning och utredning av din ansökan och/eller i utförandet av de insatser/bistånd som du redan får eller eventuellt blir beviljad. Uppgifterna används även för administrering av eventuella taxor för insatser som du blir beviljad.

Dina uppgifter kan komma att delas inom och utanför kommunen eller med dina anhöriga/företrädare/annan kontaktperson om du ger ditt samtycke till det eller om det krävs enligt lag.

Uppgifter om dig bevaras i enlighet med kommunens informationshanteringsplaner samt gällande arkivlagar.

Personuppgiftsansvarig är den nämnd som beviljar insatserna/biståndet.
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter behandlas och kan begära ett utdrag över de personuppgifts­behandlingar som kommunen gör om dig. Du kan även begära att få dina uppgifter rättade och i vissa fall raderade. Du kan läsa mer om dina rättigheter på denna sida.