Flyktingsituationen

Många flyktingar söker sig just nu till Europa på grund av situationen i Syrien, Irak och andra länder. Svenska myndigheter samarbetar på nationell, regional och lokal nivå och regeringen betonar att det finns ett samlat ansvar för att gemensamt ta hand om de flyktingar som anländer till Sverige.

Migrationsverket bedömer att det kommer att saknas några tiotusentals boendeplatser innan årets slut, de ser också att det behövs nya boendelösningar i landet. Vilka boendeformer som finns idag kan du läsa om här. Migrationsverket ser även längre handläggningstider för asylsökande.

Här hittar du information om flyktingsituationen

Här kommer vi löpande att uppdatera informationen om flyktingsituationen och komplettera med ny information.

2015-11-13
Under november månads första veckor har Migrationsverket tecknat avtal med två privata leverantörer om anläggningsboende för ca. 90 asylsökande. Alvesta kommun har ingen rådighet över denna process, utan arbetar istället för att skolgång och annat ska fungera. Det är alltid den enskilde leverantörens ansvar att bland annat ha rätt tillstånd och att informera om sin verksamhet.

Medmänsklighet och acceptans

Människorna som kommer är på flykt från sina hem och sitt land med allt vad det innebär. De är utsatta och har varit med om en hel del som en flykt för med sig. Alla vi som redan finns här kommer att möta människor i vår närhet som är i ett nytt land och som är lika nyfikna som vi är.