Anslagstavla

Här hittar du Alvesta kommuns digitala anslagstavla.

Klicka här för att komma till Alvesta kommuns officiella anslagstavla

På Alvesta kommuns anslagstavla anslås bland annat:

  • Tillgännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll
  • Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning.
  • När ett protokoll anslås (sätts upp) på anslagstavlan har kommunmedlemmarna möjlighet att överklaga besluten som fattats under en period på 21 dagar.
    Överklagningstiden pågår från det datum protokollet anslås till och med det datum då anslaget nedtas.
  • information om hur du överklagar finns under informationsfliken i högra hörnet på den digitala anslagstavlan