Nybygdenarvet

Nybygdenarvet är en gåva som testamenterades till Västra Torsås fattigkassa 1937 av August Magnusson. Nybygdenarvet utgörs av tre fastigheter samt tillhörande skogsmark i Västra Torsås församling. Enligt testamentet ska avkastningen gå till behövande i Västra Torsås församling.

Varje år delar Alvesta kommun ut bidrag ur Nybygdenarvet både till föreningar och till privatpersoner i Västra Torsås församling.  Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur Nybygdenarvet till föreningar och grupper medan beslut gällande ansökningar från privatpersoner fattas av omsorgsnämnden.

Det finns en särskilt utsedd arbetsgrupp som bereder ansökningarna och lämnar förslag på beslut till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden. Arbetsgruppen sammanträder två gånger om året, en gång på hösten och en gång på våren för att behandla ansökningar. Sista ansökningsdatum varje år för vårens möte är 1 mars och för höstens möte 1 september

Ansökan

Ansökningar om bidrag ur Nybygdenarvet skickas till:
Alvesta kommun, omsorgsförvaltningen
342 80 Alvesta
Märk kuvertet med ”Nybygdenarvet”

Det går också bra att skicka ansökan med e-post till omsorg@alvesta.se

Ange i ansökan vem/vilka som ansöker, till vilket syfte bidraget kommer att användas samt hur stor summa du/ni ansöker om. Tänk på att uppgift du anger i din ansökan kan vara allmän handling.