Nybygdenarvet

Nybygdenarvet är en gåva som testamenterades till Västra Torsås fattigkassa 1937 av August Magnusson. Nybygdenarvet utgörs av tre fastigheter samt tillhörande skogsmark i Västra Torsås församling.

Varje år delar Alvesta kommun ut bidrag ur Nybygdenarvet både till föreningar och till privatpersoner i Västra Torsås församling. Ansökningar om bidrag ur Nybygdenarvet skickas till Alvesta kommun, omsorgsförvaltningen, 342 80 Alvesta. Märk kuvertet med ”Nybygdenarvet”. Ange i ansökan vem/vilka som ansöker, till vilket syfte bidraget kommer att användas samt hur stor summa du/ni ansöker om. 

Det är kommunstyrelsen som beslutar om utdelning ur Nybygdenarvet till föreningar och grupper medan beslut gällande ansökningar från privatpersoner tas av omsorgsnämnden. Det finns en särskilt utsedd arbetsgrupp som bereder ansökningarna och lämnar förslag på beslut till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden. Arbetsgruppen sammanträder två gånger om året, en gång på hösten och en gång på våren för att behandla ansökningar. Sista ansökningsdatum varje år för vårens möte är 1 mars och för höstens 1 september

Frågor?
Kontakta Liridona Kurti, omsorgs­förvaltningen, tel. 0472-154 68, E-post