Alvesta Kommuns byggpris

Byggpriset kan tilldelas fastighetsägare, entreprenörer, organisationer eller föreningar för välvårdade, välrenoverade, nybyggda hus/byggnader. Det byggda ska vara i beläget i Alvesta kommun.

Priset/utmärkelsen består av en plakett att sätta upp på huset/byggnaden och ett stimulansbidrag på 5 000 kronor. Priset kan tilldelas för enskild byggnad likväl som bebyggelsegrupp. Minst ett av följande kriterier måste vara uppfyllt:

  • Nybyggnation/Ombyggnad/renovering där man innovativt sökt lösningar som passar för just den specifika platsen.
  • Nybyggnation/Ombyggnad/renovering där man på ett föredömligt sätt tagit tillvara det kulturhistoriska värdet och renoverat med tidsenlig hänsyn.
  • Nybyggnation/Ombyggnad/renovering där man på ett föredömligt sätt tagit tillvara det kulturhistoriska värdet och lyckats införliva det i en modern tappning.
  • Arbetsinsats för att på ett varsamt och kontinuerligt sätt utföra tidsenligt underhåll på en byggnad.

Allmänhet, politiker, organisationer, föreningar, företagare och fastighetsägare i och utanför Alvesta kommun har möjlighet att föreslå kandidater till årets byggpris.

Juryn som utser årets pristagare består av Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Upplysningar kan lämnas av Magnus Wigren, 0472-150 68

Sista dag för inlämning av förslag är den 6 november.
Skicka dina förslag och motivering till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 342 80 Alvesta, alt. samhallsbyggnad@alvesta.se .
Märk ansökan med 2023 års byggpris.

Priset delas ut årligen i samband med sista mötet för året för Kommunfullmäktige.