Särskild prestation

Särskild prestation Alvesta kommuns pris för särskild prestation ska uppmärksamma personer, organisationer och föreningar som utmärkt sig genom en särskilt god ledarinsats eller utmärkande prestation.

Kriterier för priset:

  • Insatsen främjar nytänkande eller stärkt gemenskap för människor eller en verksamhet i Alvesta kommun.
  • Insatsen bidrar till utveckling eller en ny start för människor eller en verksamhet i Alvesta kommun.
  • Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommunen eller ha annan särskild anknytning till Alvesta kommun.


Förslag på pristagare kan lämnas av invånare i Alvesta kommun.

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt  verksamma konstnärer/konsthantverkare.

Priset handläggs inom kultur- och fritidsförvaltningen. Slutligt beslut fattas av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Priset söks via kommunens e-tjänster som du hittar på Alvesta kommuns e-tjänstportal. Länk till e-tjänstportal.

Länk till lista med tidigare pristagare särkild prestation.