Tidigare pristagare

2013 Staffan Nilsson
2012 Alvar Karlsson
2011 Tyrolens vänner
2010 Inget pris delades ut
2009 Inget pris delades ut
2008 Bertil Olsson, Vislanda
2007 Kerstin Lindblom, SWERA
2006 Sångkören Rösträtt
2005 Kerstin Johansson, Grimslöv