Kulturpris

Alvesta kommuns kulturpris syftar till att hedra, synliggöra och uppmuntra personer, organisationer och föreningar som bidragit med särskilt framstående insatser inom skilda kulturella och konstnärliga områden.

Kriterier för priset:
Insatser som över en längre tid som varit
– Bevarande eller nyskapande inom kulturellt eller konstnärligt område
– Som varit särskilt betydelsefullt, som berört många, eller bidragit till kulturell utveckling för kommunen.
Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommun eller ha annan särskild anknytning till Alvesta kommun.

<<<Länk till pristagare flik>>>