Kulturpris

Alvesta kommuns kulturpris syftar till att hedra, synliggöra och uppmuntra personer, organisationer och föreningar som bidragit med särskilt framstående insatser inom skilda kulturella och konstnärliga områden.

Kriterier för priset:
Insatser som över en längre tid som varit

  • Bevarande eller nyskapande inom kulturellt eller konstnärligt område
  • Som varit särskilt betydelsefullt, som berört många, eller bidragit till kulturell utveckling för kommunen.
  • Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommun eller ha annan särskild anknytning till Alvesta kommun.

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt  verksamma konstnärer/konsthantverkare.

Priset handläggs inom kultur- och fritidsförvaltningen. Slutligt beslut fattas av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Priset söks via kommunens e-tjänster som du hittar på Alvesta kommuns e-tjänstportal. Länk till e-tjänstportal.

Länk till tidigare pristagare för Kulturpris.