Pris för insatser som främjar jämställdhet och jämlikhet i Alvesta kommun

2022

Britta Bünger

Britta Bünger har ett otroligt stort hjärta och samhällsengagemang. Som lokalpolitiker under många år har hon bidragit till kommunens utveckling. Som aktiv och engagerad i Rädda barnen har Britta bland annat varit drivande i arbetet mot barnfattigdomen i Alvesta kommun. Britta engagerar sig också i Equmeniakyrkans arbete i Alvesta med ukrainska flyktingarna för att stötta och hjälpa dem navigera i men också integreras i det svenska samhället.

 

2021

Rose-Marie Larsson

Rose-Marie Larsson har både i sitt yrkesliv och privat jobbat för att ge ungdomar möjligheter och sett till alla människors lika värde oavsett bakgrund, kön eller religion.
Med sitt stora engagemang har hon bidragit till att flera ungdomar blivit delaktiga i samhällsfrågor, sport och kultur och hon har genom åren byggt många broar mellan ungdomar och vuxna där unga alltid fått vara i centrum.

 

2020

Mary Cardell

Genom sitt arbete på gruppboendet Torpabacken handleder Mary Cardell blivande undersköterskor från kommunens flerspråkiga utbildningar. Med ett gediget engagemang för omsorgstagare samt ett gott bemötande och kunskapsgivande mottagande av studenter introducerar Mary sina elever för yrket. Det spelar ingen roll vad du heter, vart du kommer ifrån, vilken gud du tror på.
Med sina egna erfarenheter av att komma till ett nytt land, en ny kultur, ett nytt språk och ett nytt yrke tar hon till vara på alla de förmågor de blivande studenterna besitter.

 

2019

Ajdin Turcinovic, Alvesta United

Fotboll för alla! Det är Ajdins ledstjärna oavsett om han är tränare för ett fotbollslag, arbetar med kommunens sommarlovsverksamhet eller samverkar med fritidsgårdarna.

Genom nya satsningen Alvesta United skapar han ett mångkulturellt fotbollslag som berikar kommunens föreningskarta.

 

2018

Golnoush Lundén Keshavarzi

Golnoush har startat och byggt upp projektet Väninnor till Väninnor med fokus på integration av nyanlända kvinnor i Alvesta. Väninnor till Väninnor och har sedan utvecklades till en egen verksamhet, Mötesplats Centrum, som samlar kvinnor från andra länder till utbildning, engagemang och restaurangverksamhet.

Golnoush är modig, energisk, envis och på samma gång empatisk och medkännande i det hon brinner för, att få kvinnor från andra länder etablerade i det svenska samhället.

 

2017

Gun-Britt Östling

Gun-Britt är en avgörande positiv kraft som stått uppför medmänsklighet samt spridit hopp och kraft för mängder av människor i hela Vislanda samhälle.

Under flyktingkrisen 2015 var hon en av de drivande krafterna i att inkludera, välkomna och ta emot människor från andra länder och kulturer. Hon startade ett språkcafé i Vislanda som har blivit en avgörande mötesplats.

Gun-Britt har inte bara främjat integration utan även motverkat segregation och utanförskap för många människor.

 

2016

Heidi Sydmark

När flyktingkatastrofen förra hösten var ett faktum var Heidi en av de som entusiastiskt ttog sig an uppgiften att välkomna de nyanlända till Alvesta kommun. Som präst i Moheda pastorat har hon visat vägen och tagit täten i det humanitära arbetet på gräsrotsnivå.

 

2015

Röda Korset, Moheda

Röda Korset har genom ideella krafter skapat en viktig social mötesplats som främjar integration och motverkar segregation och utanförskap. Verksamheten har starkt bidragit till att skapa ett Torpsbruk med större tolerans och gemenskap.

 

2014

Föreningen AMAN

Salwa Tawa är ordförande och en av grundarna till föreningen AMAN. Kulturföreningen AMAN har som syfte att förändra bilden av vad som är en invandrare i samhället och bidra till integrationen genom att vara en brygga mellan olika invandrargrupper.