Pristagare integrationsarbete

2020

Mary Cardell

Genom sitt arbete på gruppboendet Torpabacken handleder Mary Cardell blivande undersköterskor från kommunens flerspråkiga utbildningar. Med ett gediget engagemang för omsorgstagare samt ett gott bemötande och kunskapsgivande mottagande av studenter introducerar Mary sina elever för yrket. Det spelar ingen roll vad du heter, vart du kommer ifrån, vilken gud du tror på.
Med sina egna erfarenheter av att komma till ett nytt land, en ny kultur, ett nytt språk och ett nytt yrke tar hon till vara på alla de förmågor de blivande studenterna besitter.

2019

Ajdin Turcinovic, Alvesta United

Fotboll för alla! Det är Ajdins ledstjärna oavsett om han är tränare för ett fotbollslag, arbetar med kommunens sommarlovsverksamhet eller samverkar med fritidsgårdarna.
Genom nya satsningen Alvesta United skapar han ett mångkulturellt fotbollslag som berikar kommunens föreningskarta.

 

 


2018

Golnoush Lundén Keshavarzi
Golnoush Lundén Keshavarzi Golnoush har startat och byggt upp projektet
Väninnor till Väninnor med fokus på integration av nyanlända kvinnor i Alvesta. Väninnor till Väninnor och har sedan utvecklades till en egen verksamhet, Mötesplats Centrum, som samlar kvinnor från andra länder till utbildning, engagemang och restaurangverksamhet.

Golnoush är modig, energisk, envis och på samma gång empatisk och medkännande i det hon brinner för, att få kvinnor från andra länder etablerade i det svenska samhället.

2017

Gun-Britt Östling
Gun-Britt Östling

Gun-Britt är en avgörande positiv kraft som stått upp
för medmänsklighet samt spridit hopp och kraft för
mängder av människor i hela Vislanda samhälle. 

Under flyktingkrisen 2015 var hon en av de drivande
krafterna i att inkludera, välkomna och ta emot
människor från andra länder och kulturer.  Hon
startade ett språkcafé i Vislanda som har blivit en
avgörande mötesplats.

Gun-Britt har inte bara främjat integration utan även
motverkat segregation och utanförskap för många
människor.

2016

Heidi Sydmark
Gun-Britt Östling När flyktingkatastrofen förra hösten var
ett faktum var Heidi en av de som entusiastiskt
tog sig an uppgiften att välkomna de nyanlända till
Alvesta kommun. Som präst i Moheda pastorat har
hon visat vägen och tagit täten i det humanitära arbetet på gräsrotsnivå.

2015

Röda Korset, Moheda
Röda Korset, Moheda Röda Korset har genom ideella krafter skapat en viktig social mötesplats som främjar integration och motverkar segregation och utanförskap. Verksamheten har starkt bidragit till att skapa ett Torpsbruk med större tolerans och gemenskap.

2014

Föreningen AMAN
Salwa Taha Salwa Tawa är ordförande och en av grundarna till
föreningen AMAN.
Kulturföreningen AMAN har som syfte att förändra
bilden av vad som är en invandrare i samhället och
bidra till integrationen genom att vara en brygga mellan olika invandrargrupper.