Pris för insatser som främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Alvesta kommun

Alvesta kommuns Pris för insatser som främjar jämställdhet och jämlikhet i Alvesta kommun ska uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald och motverkar segregation och utanförskap.

Kriterier för priset:

  • Insatsen främjar samarbete, bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika bakgrund.
  • Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter.
  • Insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor.
  • Insatsen ska ha bidragit till att ge ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Alvesta kommun.


Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommunen eller ha annan särskild anknytning till Alvesta kommun.

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt  verksamma konstnärer/konsthantverkare.

Priset handläggs inom kultur- och fritidsförvaltningen. Slutligt beslut fattas av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Prisutdelning sker i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Priset söks via kommunens e-tjänster som du hittar på Alvesta kommuns e-tjänstportal. Länk till e-tjänstportal.

Länk till tidigare pristagare till pris för insatser som främjar jämställdhet och jämlikhet i Alvesta kommun.