Pris för insatser som främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Alvesta kommun

Alvesta kommuns integration och mångfaldspris ska uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald och motverkar segregation och utanförskap.

Kriterier för priset:
– Insatsen främjar samarbete, bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika bakgrund.
– Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter.
– Insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor.
– Insatsen ska ha bidragit till att ge ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Alvesta kommun.

Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommunen eller ha annan särskild anknytning till Alvesta kommun.

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt  verksamma konstnärer/konsthantverkare.

<<<Länk till pristagare flik>>>