Stipendier & priser

Vem vill du uppmärksamma i Alvesta kommun?

Alvesta Kommun har antagit nya kriterier för priser under 2015. Nytt är att vi numera har två olika kulturstipendier - ett ungdomsstipendium på 10 000 kronor till de som är max 25 år samt ett arbetsstipendium på 25 000 kronor för alla åldrar. Det tidigare integrationspriset har döpts om och kallas nu ”integration och mångfaldspris”. Personer, föreningar och organisationer kan söka priserna.

Särskild prestation 

Uppmärksammar ledarinsats, goda förebilder eller idéer som bidrar till nytänkande och främjande av ungdomsverksamhet i Alvesta kommun. Läs mer här

Integration & mångfaldspris

Uppmärksammar en person eller verksamhet som aktivt och på ett föredömligt sätt bidragit till att motverka segregation kulturellt, sportsligt eller socialt. Läs mer här

Kulturpris

Uppmärksammar en person eller verksamhet som gjort en särskilt god kulturell prestation för Alvesta kommun. Läs mer här

Kulturstipendium

Uppmärksammar och stödjer personer boendes i Alvesta kommun som gjort en särskild kulturprestation. Särskild hänsyn tas till yngre konstnärers möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet, till exempel genom utbildning. Läs mer här

Nybygdenarvet

Uppmärksammar föreningar samt privatpersoner i Västra Torsås församling. Läs mer här