Stipendier & priser

Stipendier och priser

Vem vill du uppmärksamma i Alvesta kommun?

Alvesta kommun delar årligen ut ett antal stipendier och priser inom olika områden.

Samtliga invånare över 16 år i Alvesta kommun kan komma in med förslag på pristagare till samtliga kategorier. Man kan även föreslå sig själv som kulturstipendiat. Förslag, referenser och eventuella arbetsprover måste vara kommunen tillhanda inom utsatt tid för att komma med i urvalsprocessen. 

Sista datum för att föreslå kandidater tillsamtliga priser/stipendier gällande 2023 är 6 november, gäller ej Nybygdenararvet.

Nomineringsblanketter och mer information om respektive pris/stipendie hittar du under respektive rubrik här på hemsidan.
Du kan även läsa mer om respektive pris i foldern priser och stipendier.

Alla priser och stipendier går att söka via kommunens e-tjänster som du hittar på Alvesta kommuns e-tjänstportal. Länk till e-tjänstportal.
Nomineringsblanketten går även att hämta i receptionen på Alvesta kommunhus.

Särskild prestation 

Uppmärksammar ledarinsats, goda förebilder eller idéer som bidrar till nytänkande och främjande av ungdomsverksamhet i Alvesta kommun. Länk till pris för särskild prestation.

Pris för insatser som främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Alvesta kommun

Alvesta kommuns integration och mångfaldspris ska uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald och motverkar segregation och utanförskap. Länk till pris för insataser som främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald.

Kulturpris

Uppmärksammar en person eller verksamhet som gjort en särskilt god kulturell prestation för Alvesta kommun. Länk till kulturpris.

Kulturstipendium

Uppmärksammar och stödjer personer boendes i Alvesta kommun som gjort en särskild kulturprestation. Särskild hänsyn tas till yngre konstnärers möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet, till exempel genom utbildning. Länk till kulturstipendium.

Byggpris

Byggpriset kan tilldelas fastighetsägare, entreprenörer, organisationer eller föreningar för välvårdade, välrenoverade, nybyggda hus/byggnader. Det byggda ska vara i beläget i Alvesta kommun. Länk till byggpris.

Miljöpris

Miljöpriset kan tilldelas enskilda personer, organisationer, föreningar, entreprenörer verksamma inom Alvesta Kommun. Priset tilldelas för ett gott miljöarbete. Länk till miljöpris.

Nybygdenarvet

Uppmärksammar föreningar samt privatpersoner i Västra Torsås församling. Länk till Nybygdenarvet.