Delårsrapport

En beskrivning av hur kommunen klarar målen och ekonomin görs i en delårsrapport per år för perioden januari till och med augusti.  

Delårsrapporten publiceras efter att den har behandlats av kommunfullmäktige i slutet av oktober.