Årsredovisning

I årsredovisningen samlar kommunen sin och de kommunala bolagens ekonomiska redovisning och drar slutsatser om ekonomi, investeringar och hur man lyckats följa den uppsatta budgeten och de gemensamma målen för året.

Årsredovisningen kommer ut i maj månad varje år. Läs de olika årsredovisningarna under rubriken Relaterad information till höger.