Resultat

Resultat

Här finns våra egna uppföljningar, årsredovisning och delårsrapporter, där du bland annat kan läsa om hur vi lever upp till våra verksamhetsmål och klarar kraven på god ekonomisk hushållning.

Här presenteras även jämförelser med andra kommuner.