Revisionsrapporter 2022

Revisorernas bedömningar och iakttagelser efter genomförda granskningar redovisas i revisionsrapporter och revisionspremomorior. Dessa innehåller analyser och observerade risker för kommunens verksamhet, men också förslag till åtgärder och förbättringar i kommunens processer och rutiner.