Revisionsrapporter 2019

Granskningarna innehåller analyser, men också förslag till åtgärder och förbättringar i kommunens processer och rutiner samt observerade risker för kommunens verksamhet.

Revisionsrapporter 2019

Granskning av omsorgsnämndens LSS-verksamhet 

Granskning av årsredovisning 2018