Revisionsrapporter 2017

På uppdrag av kommunfullmäktige granskar de förtroendevalda revisorerna i kommunrevisionen kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter.