Revisionsrapporter 2016

På uppdrag av kommunfullmäktige granskar de förtroendevalda revisorerna i kommunrevisionen kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter.

Revisorernas bedömningar och iakttagelser efter genomförda granskningar redovisas i  revisionsrapporter och revisionspremomorior. Dessa innehåller analyser och observerade risker för kommunens verksamhet, men också förslag till åtgärder och förbättringar i kommunens processer och rutiner. Nedan presenteras revisorernas genomförda granskningar för år 2016:

Revisionsrapporter 2016