Revisorer 2019-2022

Revisorer 2019-2022

Fredrik Reinholdsson (M) ordf 
Johan Olesen (S)
Lars-Erik Gustafsson (C)
Anna Haglund (M)
Britt Nielsen (V)
Ulf Fjeld (AA)

Arbetsfördelning mellan revisorerna avseende bevakning av nämnderna

Samhällsbyggnadsnämnden: Anna Haglund (M)
Utbildningsnämnden: Lars-Erik Gustafsson (C), Ulf Fjeld (AA)
Omsorgsnämnden: Britt Nielsen (V), Anna Haglund (M)
Nämnden för arbete och lärande: Fredrik Reinhholdsson (M)
Nämnden för myndighetsutövning: Lars-Erik Gustafsson (C)
Kultur-och fritidsnämnden: Johnny Lundberg (S)
Kommunstyrelsen: Samtliga revisorer

Lekmannarevisorer i kommunala bolag och stiftelser

Alvesta Kommunföretag AB

Lekmannarevisor: Johnny Lundberg (S)
Ersättare: Ulf Fjeld (AA)

Alvesta Energi AB

Lekmannarevisor: Britt Nielsen (V)
Ersättare: Lars-Erik Gustafsson (C)

AllboHus Fastighets AB

Lekmannarevisor: Johnny Lundberg (S)
Ersättare: Ulf Fjeld (AA)

Alvesta Renhållning AB

Lekmannarevisor: Lars-Erik Gustafsson (C)
Ersättare: Britt Nielsen (V)

Alvesta Utveckling AB

Lekmannarevisor: Fredrik Reinholdsson (M)
Ersättare: Anna Haglund (M)

Huseby Bruk AB

Lekmannarevisor: Anna Haglund (M)
Ersättare: Fredrik Reinholdsson (M)

Wexnet AB

Lekmannarevisor: Ulf Fjeld (AA)
Ersättare: Johnny Lundberg (S)

Alvesta Elnät AB

Lekmannarevisor: Britt Nielsen (V)
Ersättare: Lars-Erik Gustafsson (C)

Bredband i Värend AB (Biva)

Lekmannarevisor: Ulf Fjeld (AA)
Ersättare: Johnny Lundberg (S)

Stiftelsen Wieselgrensgården

Revisor: Lars-Erik Gustafsson(C)
Ersättare: Britt Nielsen (V)

Stiftelsen Inga-Britt och Sven-Gunnars minne

Revisor: Lars-Erik Gustafsson (C)
Ersättare: Britt Nielsen (V)

VoB

Revisor: Ulf Fjeld (AA)

Värends räddningstjänst

Revisor: Anna Haglund (M)

Sankt Sigfrid Kommunikation AB
Lekmannarevisor: Ulf Fjeld (AA)
Ersättare: Johnny Lundberg (S)