Revisorer 2023-2026

Revisorer 2023-2026

Fredrik Reinholdsson (M) ordf 
Johan Olesen (S) vice ordf
Johny Haraldsson (C)
Edina Maslac (S)
Per Nyström (SD)
Ulf Larsson (L)

Arbetsfördelning mellan revisorerna avseende bevakning av nämnderna

Samhällsbyggnadsnämnden: Edina Maslac (S)
Utbildningsnämnden: Johny Haraldsson (C), Ulf Larsson (L)
Omsorgsnämnden: Per Nyström (SD), Edina Maslac (S)
Nämnden för arbete och lärande: Fredrik Reinhholdsson (M)
Nämnden för myndighetsutövning: Johny Haraldsson (C)
Kultur-och fritidsnämnden: Johan Olesen (S)
Kommunstyrelsen: Samtliga revisorer

Lekmannarevisorer i kommunala bolag och stiftelser

Alvesta Kommunföretag AB

Lekmannarevisor: Johan Olesen (S)
Ersättare: Ulf Larsson (L)

Alvesta Energi AB

Lekmannarevisor: Per Nyström (SD)
Ersättare: Johny Haraldsson (C)

AllboHus Fastighets AB

Lekmannarevisor: Johny Haraldsson (C)
Ersättare: Per Nyström (SD)

Alvesta Renhållning AB

Lekmannarevisor: Johan Olesen (S)
Ersättare: Ulf Larsson (L)

Alvesta Utveckling AB

Lekmannarevisor: Fredrik Reinholdsson (M)
Ersättare: Edina Maslac (S)

Huseby Bruk AB

Lekmannarevisor: Per Nyström (SD)
Ersättare: Fredrik Reinholdsson (M)

Wexnet AB

Lekmannarevisor: Ulf Larsson (L)
Ersättare: Johan Olesen (S)

Alvesta Elnät AB

Lekmannarevisor: Per Nyström (SD)
Ersättare: Johny Haraldsson (C)

Stiftelsen Wieselgrensgården

Revisor: Johny Haraldsson (C)
Ersättare: Per Nyström (SD)

Stiftelsen Inga-Britt och Sven-Gunnars minne

Revisor: Johny Haraldsson (C)
Ersättare: Per Nyström (SD)

VoB

Revisor: Ulf Larsson (L)

Värends räddningstjänst

Revisor: Johan Olesen (S)

Sankt Sigfrid Kommunikation AB
Lekmannarevisor: Ulf Larsson (L)