Revisorer 2019-2022

Revisorer 2019-2022

Fredrik Reinholdsson (M) ordf 
Johnny Lundberg (S)
Lars-Erik Gustafsson (C)
Anna Haglund (M)
Britt Nielsen (V)
vakant (AA)

Lekmannarevisorer i nämnderna

Samhällsbyggnadsnämnden Anna Haglund
Utbildningsnämnden Lars-Erik Gustafsson, vakant
Omsorgsnämnden Britt Nielsen, Anna Haglund
Nämnden för arbete och lärande Fredrik Reinhholdsson
Nämnden för myndighetsutövning Lars-Erik Gustafsson
Kultur-och fritidsnämnden vakant
Kommunstyrelsen Samtliga revisorer

Lekmannarevisorer i kommunala bolag och stiftelser

Alvesta Kommunföretag AB

Lekmannarevisor: Vakant
Ersättare: vakant

Alvesta Energi AB

Lekmannarevisor: Britt Nielsen
Ersättare: Lars-Erik Gustafsson

AllboHus Fastighets AB

Lekmannarevisor: vakant
Ersättare: vakant

Alvesta Renhållning AB

Lekmannarevisor: Lars-Erik Gustafsson
Ersättare: Britt Nielsen

Alvesta Utveckling AB

Lekmannarevisor: Fredrik Reinholdsson
Ersättare: Anna Haglund

Huseby Bruk AB

Lekmannarevisor: Anna Haglund
Ersättare: Fredrik Reinholdsson

Wexnet AB

Lekmannarevisor: vakant
Ersättare: Vakant

Alvesta Elnät AB

Lekmannarevisor: Britt Nielsen
Ersättare: Lars-Erik Gustafsson

Bredband i Värend AB (Biva)

Lekmannarevisor: vakant
Ersättare: Vakant

Stiftelsen Wieselgrensgården

Revisor: Lars-Erik Gustafsson
Ersättare: Britt Nielsen

Stiftelsen Inga-Britt och Sven-Gunnars minne

Revisor: Lars-Erik Gustafsson
Ersättare: Britt Nielsen

VoB

Revisor: vakant

Värends räddningstjänst

Revisor: Anna Haglund