Integrationsprojekt somALia i ALvesta

Integrationsprojekt somALia i ALvesta

Sedan 1 februari 2013 drivs integrationsprojektet somALia i ALvesta. Syftet med projektet är att underlätta bosättningen för nyanlända anhöriga somalier

Målgruppen för projektet är anhöriga som anländer till Alvesta kommun under 2012/2013 samt redan boende med somalisikt ursprung. I samverkan med redan bosatta somalier följs de nyanländas bosättning i kommunen under cirka ett år.

Under projektets gång kommer det bland annat att ske en kartläggning av möjligheter och svårigheter före, under och efter bosättningen. Med hjälp av kartläggningen kan sedan förslag läggas på en hållbar modell för mottagande och bosättning av framtida nyanlända. 

Sedan hösten 2012 har hittills 15 somaliska familjer anlänt från Somalia, ytterligare 12 familjeåterföreningar väntas. Familjer har blivit intervjuade och bistådda med rådgivning, information och praktisk hjälp på olika sätt. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har beviljat projektmedel till Alvesta kommun för projektet under perioden 1 februari 2013 - 28 februari 2014. I projektet arbetar projektledare Lisett Paredes tillsammans med en projektgrupp som består av Maryan Hassan, Ahmed Ismail Ow och Abdi Yusuf.