Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträden 2023

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder följande datum under år 2023:
17 januari, 28 februari, 12 april, 7 juni, 20 september, 8 november och 6 december

Ledamöter mandatperioden 2023-2026

Ordinarie

Ersättare

Jennie Nilsson (S), 1:e vice ordförande

Mats Martinsson (S)
Erik Olofsson (S) Daniel Larsson (S)
Nina Rydström (C), ordförande Olof Andersson (C)
Jonas Lindstens (C) Christer Brinkner (KD)
Emelie Berg (V) Ola Andersson (V)
Andreas Ejderland (M), 2:e vice ordförande Helén Gustavsson (M)
Merlin Kobak (M)  Thomas Gyllensten (M)
Annika Svensson (AA) Kerstin Svensson (AA)
Oskar Andersson (SD) Lars Eriksson (SD)

Kallelse

Kallelsen publiceras ca en vecka innan sammanträdet. På hemsidan publiceras alltid den senaste kallelsen. Om du vill ta del av äldre handlingar, vänligen kontakta oss.

Kallelse med handlingar till sammanträdet:

Protokoll

De protokoll som publiceras på hemsidan är inte fullständiga och saknar underskrifter. 

Protokoll 2023
2023-09-20
2023-06-07
2023-04-12
2023-02-28
2023-01-17

Äldre protokoll

Protokoll 2022
2022-12-06
2022-11-09
2022-10-04 
2022-07-06
2022-06-08
2022-04-19
2022-03-01

2021-12-07

2021-11-10
2021-09-29
2021-06-08

2021-04-27
2021-02-22

Protokoll 2020
2020-02-24
2020-04-20
2020-05-25
2020-09-28
2020-11-02
2020-12-07

Protokoll 2019
2019-02-25
2019-04-08
2019-06-10
2019-09-23
2019-10-28
2019-11-25
2019-12-16

Protokoll 2018
2018-12-10
2018-10-29
2018-09-24
2018-06-11
2018-04-16
2018-02-26

Protokoll 2017
2017-12-11
2017-11-27
2017-10-23
2017-09-11
2017-05-29
2017-04-24
2017-03-27
2017-02-27