Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträden 2022

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder följande datum under år 2022:
1 mars, 19 april, 8 juni, 4 oktober, 9 november och 6 december.

Ledamöter mandatperioden 2019-2022

Ordinarie

Ersättare

Lavinia Strömberg (S), ordf

Nino Khathapuridze (S)
Mats Martinsson (S) Jennie Nilsson (S)
Erik Olofsson (S) Monica Pihl (C)
Ann-Charlott Filipsson (C) Annie Petesson (C)
Eva Nilsson (C) v. ordf. Emelie Berg (V)
Merlin Kobak (M)  Stig Jacobsson (L)
Helen Gustavsson (M) 2:e v. ordf. Jessica Johansson (KD)
Annika Svensson (AA) Kerstin Svensson (AA)
Anette Lindström (-) Oskar Andersson (SD)

Kallelse

Kallelsen publiceras ca en vecka innan sammanträdet. På hemsidan publiceras alltid den senaste kallelsen. Om du vill ta del av äldre handlingar, vänligen kontakta oss.

Kallelse med handlingar till sammanträdet:
2022-12-06, del 1
2022-12-06, del 2

Protokoll

De protokoll som publiceras på hemsidan är inte fullständiga och saknar underskrifter. 

Protokoll 2022
2022-11-09
2022-10-04 
2022-07-06
2022-06-08
2022-04-19
2022-03-01

Äldre protokoll

Protokoll 2021
2021-12-07
2021-11-10
2021-09-29
2021-06-08

2021-04-27
2021-02-22

Protokoll 2020
2020-02-24
2020-04-20
2020-05-25
2020-09-28
2020-11-02
2020-12-07

Protokoll 2019
2019-02-25
2019-04-08
2019-06-10
2019-09-23
2019-10-28
2019-11-25
2019-12-16

Protokoll 2018
2018-12-10
2018-10-29
2018-09-24
2018-06-11
2018-04-16
2018-02-26

Protokoll 2017
2017-12-11
2017-11-27
2017-10-23
2017-09-11
2017-05-29
2017-04-24
2017-03-27
2017-02-27