Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträden 2019

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder följande datum under år 2019: 25 februari, 8 april, 10 juni, 23 september, 28 oktober, 25 november och 16 december.

Ledamöter mandatperioden 2019-2022

Ordinarie

Ersättare

Lavinia Strömberg (S), ordf

Roland Magnil (S)
Mats Martinsson (S) Khaled Alnajjar (S)
Erik Olofsson (S)  Ann-Charlott Filipsson (C)
Monica Pihl (C) Annie Petesson (C)
Jan Stemberger (C) v. ordf. Emelie Berg (V)
Kajsa Sivertsson (M) 2:e v. ordf. Stig Jacobsson (L)
Helen Gustavsson (M) Roxana Sepulveda (KD)
Annika Svensson (AA) Kerstin Svensson (AA)
Anette Lindström (SD) Oskar Andersson (SD)

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen och/eller offentlighets- och sekretesslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på kommunledningsförvaltningen samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.