Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträden 2022

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder följande datum under år 2022:
1 mars, 19 april, 8 juni, 5 oktober, 9 november och 6 december.

Ledamöter mandatperioden 2019-2022

Ordinarie

Ersättare

Lavinia Strömberg (S), ordf

Nino Khathapuridze (S)
Mats Martinsson (S) Jennie Nilsson (S)
Erik Olofsson (S) Monica Pihl (C)
Ann-Charlott Filipsson (C) Annie Petesson (C)
Eva Nilsson (C) v. ordf. Emelie Berg (V)
Merlin Kobak (M)  Stig Jacobsson (L)
Helen Gustavsson (M) 2:e v. ordf. Jessica Johansson (KD)
Annika Svensson (AA) Kerstin Svensson (AA)
Anette Lindström (-) Oskar Andersson (SD)

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen och/eller offentlighets- och sekretesslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på kommunledningsförvaltningen samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.