Nämnden för arbete & lärande

Sammanträden 2022

Nämnden sammanträder följande dagar kl. 13:15, om inget annan anges.
23 februari, 20 april, 15 juni, 28 september, 23 november och 20 december.

Ledamöter - Mandatperioden 2019-2022

Ordinarie Ersättare
Sebastian Ohlsson (S) ordf Samir Al-Natour (S)
Eva Hoff (S) Phlogy Ludiongo (S)
Yvonne Martinsson (S) Gunnel Nordahl (S)
Mehdi Zullufi (S) Johny Haraldsson (C)
Helene Andersson (C) 1:e vice ordf Per Elm Haraldsson (C)
Mats Nilsson (C) Kia Johnsson (M)
Linnea Johansson (V) Åke Johansson (KD)
Claudia Crowley Sörensson (M) 2:a vice ordf Lars-Olof Franzén (AA)
Veronika Kobak (M) Lars Eriksson (SD)
Stig Jacobsson (L)  
Benny Lundh Johansson (AA)  
Anette Lindström (-)  
Fredrik Jonsson(-)  

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. 
Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter. 

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på förvaltningen för arbete och lärande samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.