Nämnden för arbete & lärande

Sammanträden 2023

Nämnden sammanträder följande dagar kl. 13:15, om inget annan anges:
18 januari , 20 februari, 20 april, 24 maj, 21 juni, 20 september, 18 oktober, 22 november och 14 december. 

Ledamöter - Mandatperioden 2023-2026

Ordinarie Ersättare
Lavinia Strömberg (S) ordf Rolf Marklund (S)
Tobias Johansson (S) Carin Andersson (S)
Christina Franzén (S) Ernad Husic (S)
Ian Alberfeldt (S) Mats Nilsson (C)
Rebecca Borg Söderkvist (C)
Björn Svanholm (V)
Åke Johansson (KD) Ann-Christin Gustavsson (M)
Linnea Naess (V) 1:a vice ordf Mehdi Zullufi (M)
Claudia Crowley Sörensson (M) 2:a vice ordf Tim Kamfjord-Karlsson (L)
Gunilla Gustafson (M) Yvonne Erlandsson (SD)
Benny Lundh Johansson (AA)  
Jan Johansson (AA)  
Lars Eriksson (SD)  
Anders Håkansson (SD)  

Kallelse med handlingar

Här publiceras kallelse inklusive handlingar cirka en vecka innan aktuellt sammanträde

Kallelse med handlingar till sammanträdet 2023-09-20

 

  

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. 
Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter. 

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på förvaltningen för arbete och lärande 

2023

Protokoll 2023-09-20

Protokoll 2023-07-25

Protokoll 2023-06-21

Protokoll 2023-05-24 och Protokoll 2023-05-24 (direktjusterat)

Protokoll 2023-05-05

Protokoll 2023-04-20

Protokoll 2023-01-18

Protokoll 2023-02-20 och Protokoll 2023-02-20 (direktjusterat)

2022

Protokoll 2022-12-20

Protokoll 2022-11-23 och Protokoll 2022-11-23 (direktjusterat) 

Protokoll 2022-09-28 och Protokoll 2022-09-28 (direktjusterat)

Protokoll 2022-06-15

Protokoll 2022-04-27 (extrainsatt sammanträde)

Potokoll 2022-04-20

Protokoll 2022-02-23

Äldre protokoll

Protokoll 2021
2021-12-17
2021-11-10

2021-09-29

2021-07-02

2021-02-24
2021-04-21
2021-05-20
2021-06-17

Protokoll 2020
2020-12-18
2020-11-11
2020-09-21
2020-06-18
2020-04-21
2020-02-26

Protokoll 2019
2019-12-11
2019-11-06
2019-10-01
2019-06-18
2019-05-06
2019-02-25

Protokoll 2018
2018-12-10
2018-11-05
2018-10-01
2018-06-18
2018-05-04
2018-02-23
2018-01-09

Protokoll 2017

2017-12-11
2017-10-24
2017-09-25
2017-06-28
2017-04-25
2017-02-13 

Äldre protokoll

Protokoll 2016
Protokoll 2015
Protokoll 2014
Protokoll 2013