Nämnden för arbete & lärande

Sammanträden 2022

Nämnden sammanträder följande dagar kl. 13:15, om inget annan anges.
23 februari, 20 april, 15 juni, 28 september, 23 november och 20 december.

Ledamöter - Mandatperioden 2019-2022

Ordinarie Ersättare
Sebastian Ohlsson (S) ordf Samir Al-Natour (S)
Eva Hoff (S) Phlogy Ludiongo (S)
Yvonne Martinsson (S) Tobias Johansson (S)
Gunnel Nordahl (S) Johny Haraldsson (C)
Helene Andersson (C) 1:e vice ordf Per Elm Haraldsson (C)
Mats Nilsson (C) Kia Johnsson (M)
Linnea Naess (V) Åke Johansson (KD)
Claudia Crowley Sörensson (M) 2:a vice ordf Lars-Olof Franzén (AA)
Veronika Kobak (M) Lars Eriksson (SD)
Stig Jacobsson (L)  
Benny Lundh Johansson (AA)  
Anette Lindström (-)  
Fredrik Jonsson(-)  

Kallelse med handlingar

Här publiceras kallelse inklusive handlingar cirka en vecka innan aktuellt sammanträde

Kallelse med handlingar till sammanträdet 2022-11-23

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. 
Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter. 

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på förvaltningen för arbete och lärande 

Protokoll 2022-11-23 och Protokoll 2022-11-23 (direktjusterat) 

Protokoll 2022-09-28 och Protokoll 2022-09-28 (direktjusterat)

Protokoll 2022-06-15

Protokoll 2022-04-27 (extrainsatt sammanträde)

Potokoll 2022-04-20

Protokoll 2022-02-23

Äldre protokoll

Protokoll 2021
2021-12-17
2021-11-10

2021-09-29

2021-07-02

2021-02-24
2021-04-21
2021-05-20
2021-06-17

Protokoll 2020
2020-12-18
2020-11-11
2020-09-21
2020-06-18
2020-04-21
2020-02-26

Protokoll 2019
2019-12-11
2019-11-06
2019-10-01
2019-06-18
2019-05-06
2019-02-25

Protokoll 2018
2018-12-10
2018-11-05
2018-10-01
2018-06-18
2018-05-04
2018-02-23
2018-01-09

Protokoll 2017

2017-12-11
2017-10-24
2017-09-25
2017-06-28
2017-04-25
2017-02-13 

Äldre protokoll

Protokoll 2016
Protokoll 2015
Protokoll 2014
Protokoll 2013