Röstmottagare

Är du intresserad av att arbeta som röstmottagare vid valet 2022? Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige och du kan redan nu göra en intresseanmälan för att arbeta under valet. Att arbeta som röstmottagare är ett ansvarsfullt myndighetsuppdrag som bidrar till grunden i den svenska demokratin.

Intresseanmälan

Lämna din intresseanmälan här.

Uppdrag som röstmottagare

Röstmottagare vid förtidsröstning
Röstmottagarna arbetar två tillsammans och tar emot förtidsröster i röstningslokaler. I Alvesta kommun kommer Alvesta bibliotek, Vislanda bibliotek och Moheda bibliotek att vara röstningslokaler under förtidsröstningen. Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen. Tjänstgöring sker i huvudsak på dagtid men kvällar och helger förekommer också.

Röstmottagare i valdistrikt på valdagen
I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, placera valsedlar i valsedelställen, ta emot röster och pricka av i röstlängden, hjälpa de väljare som ber om det samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

På valdagen är vallokalerna öppna kl 08:00-20:00. Under dagen tjänstgör röstmottagarna efter fastställt schema. När röstningen avslutas tjänstgör alla röstmottagare under sammanräkningen tills alla resultat är klara. Vanligtvis är de klara före midnatt.

Ordförande i valdistrikt
En röstmottagare tjänstgör som ordförande i valdistriktet. Ordförande ska ha goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet.

Vice ordförande i valdistrikt
Vice ordförande ska ha goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet när ordförande inte tjänstgör.

Röstmottagare reserv
Röstmottagare som anmäler sig som reserv ska genomgå den obligatoriska utbildningen och med kort varsel vara beredd att hoppa in som röstmottagare på valdagen.

Krav på röstmottagare

Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt. I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

  • har fyllt 18 år senast valdagen
  • talar god svenska
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann
  • inte kandiderar till riksdag, region- eller kommunfullmäktige

Utbildning

Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning vid ett utbildningstillfälle, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Den planeras att genomföras kvällstid i augusti månad 2022. Valmyndigheten tillhandahåller mer information och webbutbildningar via sin hemsida.

Ersättning

För arbetet som röstmottagare på valdagen får du som ersättning ett skattepliktigt arvode. Ersättningen är 3 100 kr för ordförande, 2 900 kr för vice ordförande, 2 200 kr för röstmottagare i vallokal samt 500 kr för röstmottagare reserv. Det fasta arvodet omfattar all tjänstgöring i samband med valet, inklusive deltagande vid ett utbildningstillfälle. Utöver det fasta arvodet lämnas reseersättning för resor till och från utbildningstillfället, resor för upphämtning och lämning av valmaterial samt resor till och från vallokalen på valdagen.

Röstmottagare under förtidsröstningen erhåller ersättning per arbetad timme.

Kontaktuppgifter

Valkansliet besvarar frågor och nås på e-post val@alvesta.se.

Externa länkar

Valmyndighetens hemsida: Arbeta som röstmottagare - Valmyndigheten