Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträden och protokoll 2022

Nämnden sammanträder följande tisdagar kl 13:15:

22 februari, 29 mars, 10 maj, 14 juni, 20 september, 1 november och 6 december.

Ledamöter - Mandatperioden 2019-2022

Ordinarie Ersättare
David Johansson (C) ordf Rose-Marie Larsson (S)
Edina Maslac (S) 1:e vice ordf Peter Öhman Danforth (S)
Matz Athley (M) 2:e vice ordf Emma Känno (S)
Per-Anders Nordahl (S) Fredrik Isberg (MP)
Martina Lundström (S) Mats Andersson (C)
Peter Johansson (S) Tomas Öhling (M)
Jonas Enqkvist (C) Veronika Kobak (M)
Emelie Berg (V) Jan Johansson (AA)
Tim Kamfjord-Karlsson (L) Ulf Gustavsson (SD)
Jessica Johansson (KD)  
Jan Franzén (AA)  
Nils Kent-Åke Flink (AA)  
Fredrik Jonsson (-)  

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Fullständiga protokoll finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.