Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträden och protokoll 2024

Nämnden sammanträder följande torsdagar kl 08:30:

15 februari, 21 mars, 16 maj, 13 juni, 26 september, 14 november och 12 december.

Ledamöter - Mandatperioden 2023-2026

Ordinarie Ersättare
Sebastian Ohlsson (S) ordf Per-Anders Nordahl (S)
Sven Sunesson (C) 1:e vice ordf  Sandra Eriksson (S)
Thomas Öhling (M) 2:e vice ordf Jessica Johansson (KD)
Peter Johansson (S) Mikael Lindberg (C)
Rose-Marie Larsson (S) Björn Nilsson (V)
Linda Gustavsson (S) Peter Gustavsson (M)
Åke Johansson (KD) Erik Arvidsson (M)
Daniel Vintersvärd (V) Jan Johansson (AA)
Anna Haglund (M) Ulf Gustavsson (SD)
Oskar Hildingsson (SD)  
Oskar Andersson (SD)  
Kent Flink (AA)   
Lars-Olof Franzén (AA)  

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Fullständiga protokoll finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.