Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträden och protokoll 2021

Nämnden sammanträder följande tisdagar kl 13:30:

23 februari, 30 mars, 11 maj, 15 juni, 21 september, 2 november och 7 december (sammanträdet i december börjar kl 08.00).

Ledamöter - Mandatperioden 2019-2022

Ordinarie Ersättare
David Johansson (C) ordf Per-Anders Nordahl (S)
Edina Maslac (S) 1:e vice ordf Peter Öhman Danforth (S)
Matz Athley (M) 2:e vice ordf Fatlind Zuluffi (S)
Nina Holmgren (S) Robert Öström (MP)
Martina Lundström (S) Mats Andersson (C)
Peter Johansson (S) Tomas Öhling (M)
Jonas Enqkvist (C) Veronika Kobak (M)
Emelie Berg (V) Kent Flink (AA)
Tim Kamfjord-Karlsson (L) Ulf Gustavsson (SD)
Sten-Åke Carlsson (KD)  
Jan Franzén (AA)  
Isabel Barindelli (AA)  
Fredrik Jonsson (-)  

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Fullständiga protokoll finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.

Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.