Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträden och protokoll 2023

Nämnden sammanträder följande tisdagar kl 13:00:

25 januari, 14 februari, 30 mars (09:00), 11 maj, 15 juni, 21 september, 16 november och 14 december.

Ledamöter - Mandatperioden 2023-2026

Ordinarie Ersättare
Sebastian Ohlsson (S) ordf Per-Anders Nordahl (S)
Sven Sunesson (C) 1:e vice ordf  Sandra Eriksson (S)
Thomas Öhling (M) 2:e vice ordf Jessica Johansson (KD)
Peter Johansson (S) Mikael Lindberg (C)
Rose-Marie Larsson (S) Daniel Vintersvärd (V)
Linda Gustavsson (S) Peter Gustavsson (M)
Erik Haraldsson (KD) Andreas Bergsman (M)
Emelie Berg (V) Jan Johansson (AA)
Anna Haglund (M) Ulf Gustavsson (SD)
Oskar Hildingsson (SD)  
Oskar Andersson (SD)  
Kent Flink (AA)   
Lars-Olof Franzén (AA)  

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Fullständiga protokoll finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.