Omsorgsnämnden

Sammanträden 2022

Omsorgsnämnden sammanträder följande datum kl. 13.15: 24 februari, 21 april, 14 juni, 29 september, 10 november och 15 december.

Ledamöter mandatperioden 2019-2022

Ordinarie Ersättare
Lars-Olof Petersson (S) ordf Peter Magnusson (S)
Mikael Lindberg (C) 1:e vice ordf Johny Almlöf (S)
Christer Brincner (KD) 2:e vice ordf Nino Khathapuridze (S)
Gunnel Nordahl (S) Margaretha Berggren (C)
Martina Lundström (S) Kent Mandorff (MP)
Otto Berglund (S) Claudia Crowley Sörensson (M)
Monica Pihl (C) Ulf Larsson (L)
Linnéa Naess (V) Annica Svensson (AA)
Kia Johnsson (M) Nellie Nieminen (SD)
John-Erik Pettersson (M)  
Britt Karlsson (AA)  
Jolanta Johansson (AA)  
Lena Nikolausson (SD)  

Kallelse med handlingar

Här publiceras kallelse inklusive handlingar ca en vecka innan aktuellt sammanträde.

Kallelse med handlingar till sammanträdet 2022-09-29 (pdf)

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av gällande dataskyddslagstiftning och/eller offentlighets- och sekretesslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på omsorgsförvaltningen.

Protokoll 2022-02-24 (pdf) 
Protokoll 2022-04-21 (pdf)
Protokoll 2022-06-14 (pdf)

Äldre protokoll
Protokoll 2021
Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018
Protokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll 2015
Protokoll 2014