Omsorgsnämnden

Sammanträden 2024

Omsorgsnämndens sammanträder följande datum klockan 13.15 under 2024: 26 februari, 25 mars, 22 april, 3 juni, 23 september, 21 oktober, 25 november och 16 december.

Ledamöter mandatperioden 2023-2026

Ordinarie Ersättare
Lars-Olof Petersson (S) ordförande Anel Glavovic (S)
Gunnel Nordahl (S)  Tommy Mases (S)
Roland Magnil (S) Eva Nilsson (C)
Josefine Ljungqvist (KD) 1:e vice ordförande Gunnel Norén (V)
Ann-Charlott Filipsson (C) Christer Brincner (KD)
Monica Pihl (C) John-Erik Pettersson (M)
Björn Svanholm (V) Monika Carlberg (M)
Helén Gustavsson (M) 2:e vice ordförande Isabelle Svanberg (AA)
Ann-Christin Gustafsson (M) Yvonne Erlandsson (SD)
Britt Karlsson (AA)  
Jolanta Johansson (AA)  
Lena Nikolausson (SD)  
Hazel Eriksson (SD)  

Kallelse med handlingar

Här publiceras kallelse inklusive handlingar ca en vecka innan aktuellt sammanträde.

Kallelse med handlingar till sammanträdet 2024-02-26 (pdf)

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av gällande dataskyddslagstiftning och/eller offentlighets- och sekretesslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på omsorgsförvaltningen.

År 2023

Protokoll 2023-12-18 (pdf)
Protokoll 2023-11-23 (pdf)

Protokoll 2023-10-23 (pdf)

Protokoll 2023-09-25 (pdf)

Protokoll 2023-06-01 (pdf)

Protokoll 2023-04-24 (pdf)

Protokoll 2023-03-29 (pdf)

Protokoll 2023-02-28 (pdf)

Protokoll 2023-01-19 (pdf)

År 2022

Protokoll 2022-02-24 (pdf) 
Protokoll 2022-04-21 (pdf)
Protokoll 2022-06-14 (pdf)
Protokoll 2022-09-29 (pdf)
Protokoll 2022-11-10 (pdf)
Protokoll 2022-12-15 (pdf)

Äldre protokoll

Protokoll 2021
Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018
Protokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll 2015
Protokoll 2014