Omsorgsnämnden

Sammanträden 2021

Omsorgsnämnden sammanträder följande datum kl. 13.15: 4 februari, 25 februari, 22 april, 17 juni, 30 september, 11 november och 15 december.

Ledamöter mandatperioden 2019-2022

Ordinarie Ersättare
Lars-Olof Petersson (S) ordf Peter Magnusson (S)
Mikael Lindberg (C) 1:e vice ordf Johny Almlöv (S)
Christer Brincner (KD) 2:e vice ordf Nino Khathapuridze (S)
Gunnel Nordahl (S) Margaretha Berggren (C)
Martina Lundström (S) Kent Mandorff (MP)
Otto Berglund (S) Claudia Crowley Sörensson (M)
Monica Pihl (C) Ulf Larsson (L)
Ola Andersson (V) Annika Fridell (AA)
Kia Johnsson (M) Nellie Nieminen (SD)
John-Erik Pettersson (M)  
Britt Karlsson (AA)  
Margareta Wiridén (AA)  
Yvonne Erlandssson (SD)  

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av gällande dataskyddslagstiftning och/eller offentlighets- och sekretesslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på omsorgsförvaltningen.