Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarverksamheten för kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö samverkar i en gemensam organisation och finns i Växjö kommunhus.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: overformyndarnamnden@vaxjo.se
Fax: 0470-413 85
Postadress: Växjö kommun, Överförmyndarnämnden östra Kronoberg, Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7, Växjö Överförmyndarnämndens webbplats