Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträden och protokoll 2024

Nämnden sammanträder följande måndagar kl 14.00:

19 februari, 25 mars, 20 maj, 17 juni, 30 september, 18 november och 16 december.

Ledamöter - Mandatperioden 2023-2026

Ordinarie Ersättare
Linnéa Naess (V) ordf Bengt-Åke Åkesson (S)
Heléne Andersson (C) 1:e vice ordf Monica Pihl (C)
John-Erik Pettersson (M), 2:e vice ordf Bengt Karlsson (KD)
Lisbeth Holmqvist (S) Thomas Gyllensten (M)
Vakant (SD) Ann-Karoline Nyström (SD)

 

Protokoll

På grund av bestämmelser i GDPR publiceras inte nämnden för myndighetsutövnings protokoll i sin helhet på Alvesta kommuns webbplats. Uppgifter i protokollen som har redigerats bort med hänvisning till bestämmelserna är markerade med ''(borttagen uppgift enligt GDPR)''. Vill du ta del av protokollet i sin helhet eller av äldre protokoll är du välkommen att höra av dig till oss.

Telefon: 0472 150 00
E-post: kommunen@alvesta.se