Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträden och protokoll 2022

Nämnden sammanträder följande måndagar/tisdagar kl 13.30:

1 mars, 19 april, 23 maj, 20 juni, 26 september, 7 november och 13 december.

Ledamöter - Mandatperioden 2019-2022

Ordinarie Ersättare
Lisbeth Holmqvist (S) ordf Håkan Karlsson (S)
John-Erik Pettersson (M) vice ordf Bengt Karlsson (KD)
Johny Haraldsson (C) Anita Thörn von Rosen (MP)
Peter Magnusson (S) Jenny Nilsson (S)
Solvig Nilsson (AA) Ulf Gustavsson (SD)

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Fullständiga protokoll finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.