Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträden och protokoll 2021

Nämnden sammanträder följande måndagar kl 13.30:

22 februari, 4 april, 24 maj, 21 juni, 27 september, 8 november och 13 december.

Ledamöter - Mandatperioden 2019-2022

Ordinarie Ersättare
Lisbeth Holmqvist (S) ordf Håkan Karlsson (S)
John-Erik Pettersson (M) vice ordf Sten-Åke Karlsson (KD)
Johny Harladsson (C) Anita Thörn von Rosen (MP)
Roland Magnil (S) Peter Magnusson (S)
Solveig Nilsson (AA) Ulf Gustavsson (SD)

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Fullständiga protokoll finns tillgängliga på Förvaltningen för samhällsplanering samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.

Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.