Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträden och protokoll 2023

Nämnden sammanträder följande måndagar kl 13.30:

13 februari, 20 mars, 15 maj, 19 juni, 25 september, 20 november och 18 december.

Ledamöter - Mandatperioden 2023-2026

Ordinarie Ersättare
Linnéa Naess (V) ordf Bengt-Åke Åkesson (S)
Heléne Andersson (C) 1:e vice ordf Monica Pihl (C)
John-Erik Pettersson (M), 2:e vice ordf Bengt Karlsson (KD)
Lisbeth Holmqvist (S) Thomas Gyllensten (M)
Mats Jonsson (SD) Ulf Gustavsson (SD)

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Fullständiga protokoll finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.