Utbildningsnämnden

Sammanträden och protokoll 2020

Nämnden sammanträder följande dagar kl. 13:00
24 februari, 20 april, 25 maj, 22 juni, 28 september, 9 november, 14 december

Ledamöter – Mandatperioden 2019–2022

Ordinarie

Ersättare

Frida Christensen (S) ordf

Phlogy Ludiongo (S)

Tobias Johansson (S)

Mohammad Amiin Raajac (S)

Sofie Årdh (S)

Åsa Kjellsson (C)

Linda Gustavsson (S)

Helene Andersson (C)

Jörgen Skantz (S)

 Björn Nilsson (V)

Eva Nilsson (C)1:e vice ordf             

Gunilla Gustafson (M)

Nina Rydström (C)

Britta Bünger (L)

Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf

Jimmy Svanberg (AA)

Katarina Tuneskog (M)

Jens Arnebert (SD)

Britt-Marie Olsson (KD)

 

Ingrid Löfgren (AA)

 

Nellie Nieminen (SD)

 

Anette Lindström (SD)

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen samt på biblioteken i Alvesta, Vislanda och Moheda.