Utbildningsnämnden

Sammanträden och protokoll 2024

Nämnden sammanträder följande dagar kl. 13:00 på utbildningsförvaltningen.
19 februari, 18 mars, 20 maj, 17 juni, 30 september, 14 oktober, 18 november och 16 december

Ledamöter – Mandatperioden 2023–2026

Ordinarie

Ersättare

Frida Christensen (S) ordf

Anel Glavovic (S)

Emma Känno (S) 

Eglantina Pupuleku (S)

Sofie Årdh (S)

Yvonne Martinsson (S)

Jörgen Skantz (S)

Eva Nilsson (C)

Golnoush Lundén Faez (C)1:e vice ordf    

 Jessica Johansson (KD)

Katarina Tuneskog (M) 2:e vice ordf

Fatlind Zullufi (M)

Mikaela Brentel (M)

Mehdi Zullufi (M)

Björn Nilsson (V)

Johan Glanzén (AA)

Josefine Ljungqvist (KD)

Anders Håkansson (SD)

Jens Arnebert (SD)  
Anders Håkansson (SD)  
Anna Rydell (AA)

 

Elisabeth Berggreen Clausen Flink (AA)

 

  

Kallelse med handlingar

Här publiceras kallelse inklusive handlingar cirka en vecka innan aktuellt sammanträde

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

Protokoll UN 13 februari 2023
Protokoll UN 11 april 2023
Protokoll UN 15 maj 2023
Protokoll UN 25 september 2023
Protokoll UN 6 november 2023
Protokoll UN 18 december 2023

 

 

Äldre protokoll

Protokoll 2022
Protokoll 2021
Protokoll 2020
Protokoll 2019
Protokoll 2018
Protokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll 2015
Protokoll 2014