Utbildningsnämnden

Sammanträden och protokoll 2022

Nämnden sammanträder följande dagar kl. 13:00
14 februari, 4 april, 16 maj, 20 juni, 26 september, 21 november och 19 december

Ledamöter – Mandatperioden 2019–2022

Ordinarie

Ersättare

Frida Christensen (S) ordf

Phlogy Ludiongo (S)

Tobias Johansson (S)

Mohammad Amiin Raajac (S)

Sofie Årdh (S)

Åsa Kjellsson (C)

Linda Gustavsson (S)

Helene Andersson (C)

Jörgen Skantz (S)

 Björn Nilsson (V)

Nina Rydström (C)1:e vice ordf        

Fatlind Zullufi (M)

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Britta Bünger (L)

Katarina Tuneskog (M) 2:e vice ordf

Anna Rydell (AA)

Gunilla Gustafson (M)

Jens Arnebert (SD)

Josefine Ljungqvist (KD)

 

Elisabeth Berggreen Clausen Flink (AA)

 

Nellie Nieminen (SD)

 

Anette Lindström (-)

 

 

Kallelse med handlingar

Här publiceras kallelse inklusive handlingar cirka en vecka innan aktuellt sammanträde

Kallelse med handlingar till sammanträdet: 2022-09-26

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

2022-09-26

2022-06-20

2022-02-14

2022-04-04

2022-05-16

Äldre protokoll

Protokoll 2021
Protokoll 2020
Protokoll 2019
Protokoll 2018
Protokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll 2015
Protokoll 2014