Utbildningsnämnden

Sammanträden och protokoll 2022

Nämnden sammanträder följande dagar kl. 13:00
14 februari, 4 april, 16 maj, 20 juni, 26 september, 21 november och 19 december

Ledamöter – Mandatperioden 2019–2022

Ordinarie

Ersättare

Frida Christensen (S) ordf

Phlogy Ludiongo (S)

Tobias Johansson (S)

Mohammad Amiin Raajac (S)

Sofie Årdh (S)

Åsa Kjellsson (C)

Linda Gustavsson (S)

Helene Andersson (C)

Jörgen Skantz (S)

 Björn Nilsson (V)

Nina Rydström (C)1:e vice ordf        

Gunilla Gustafson (M)

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Britta Bünger (L)

Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf

Anna Rydell (AA)

Katarina Tuneskog (M)

Jens Arnebert (SD)

Roxana Sepulveda (KD)

 

Elisabeth Berggreen Clausen Flink (AA)

 

Nellie Nieminen (SD)

 

Anette Lindström (-)

 

Protokoll

De protokoll som publiceras är inte fullständiga och saknar underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.