Nämnder & protokoll

Nämnder & protokoll

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det nämnder i Alvesta kommun. Nämnderna ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Nämndernas ledamöter och ersättare är politiker som utses av kommunfullmäktige.

I många frågor fattar nämnderna själva de avgörande besluten. Vissa frågor, till exempel budget, går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. 

Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattar.