Kommunstyrelsens utskott

Under kommunstyrelsen finns tre utskott

Utskotten har huvudsakligen en beredande karaktär. Utskotten är arbetsutskott, personalutskott och upphandlingsutskott.  

Arbetsutskott och upphandlingsutskott  
2023-2026

Ledamöter Ersättare
Per Ribacke (S) Jessica Johansson (KD)
Frida Christensen (S) Linnéa Naess (V)
Thomas Haraldsson (C) Heléne Andersson (C)
Mats Johnsson (SD) Claudia Crowley Sörensson (M)
Lars-Olof Franzén (AA) Lena Nikolausson (SD)

Personalutskott 2023-2026

Ledamöter Ersättare
Per Ribacke (S) Jessica Johansson (KD)
Thomas Haraldsson (C) Linnéa Naess (V)
Jan-Erik Svensson (AA) Claudia Crowley Sörensson (M)