Kommunstyrelsens utskott

Under kommunstyrelsen finns tre utskott

Utskotten har huvudsakligen en beredande karaktär. Utskotten är arbetsutskott, personalutskott och upphandlingsutskott.  

Arbetsutskott och Upphandlingsutskott  
2019-2022

Ledamöter Ersättare
Per Ribacke (S) Ros-Marie Larsson (S)
Frida Christensen (S) Lars-Olof Petersson (S)
Thomas Haraldsson (C) Cristina Haraldsson (C)
Thomas Johnsson (M) Claudia Crowley Sörensson (M)
Lars-Olof Franzén (AA) Fredrik Jonsson (-)

Personalutskott 2019-2022

Ledamöter Ersättare
Per Ribacke (S) Frida Christensen (S)
Thomas Haraldsson (C) Cristina Haraldsson (C)
Thomas Johnsson (M) Claudia Crowley Sörensson (M)