Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter.

Sammanträden 2023 

Kommunfullmäktige sammanträder den 1 mars, 28 mars (inställt), 18 april, 13 juni, 19 september, 10 oktober, 14 november och 11 december.

Sammanträden 2024 

Kommunfullmäktige sammanträder den 13 februari, 19 mars, 29 april, 18 juni, 24 september, 15 oktober,   19 november och 10 december. 

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Om inget annat anges börjar sammanträdena kl.14.00

Fullmäktiges ledamöter och mandatfördelning 2022-2026

Socialdemokraterna (S), 14 mandat
Per Ribacke
Frida Christensen
Sebastian Olsson
Lavinia Strömberg
Lars-Olof Petersson
Linda Gustavsson
Christina Franzén
Sofie Årdh
Jonny Almlöf 
Tobias Johansson
Yvonne Martinsson
Torbjörn Svensson
Jennie Nilsson
Jörgen Skantz

Moderata samlingspartiet (M), 10 mandat
Claudia Crowley Sörensson
Gunilla Gustafson
Matz Athley
Tomas Öhling
Helén Gustavsson
Rune Gustavsson
Merlin Kobak
Kajsa Sivertson
Veronika Kobak
John-Erik Pettersson

Sverigedemokraterna (SD), 8 mandat
Mats Johnsson
Lena Nikolausson
Robin Berg
Jens Arnebert Nieminen
Yvonne Erlandsson
Mats Jonsson
Oskar Andersson
Lars Eriksson

Centerpartiet (C), 6 mandat
Thomas Haraldsson
David Johansson
Golnoush Lundén Faez
Nina Rydström
Mikael Lindberg
Heléne Andersson

Alvesta Alternativet (AA), 6 mandat
Lars-Olof Franzén
Jan-Erik Svensson
Jolanta Johansson
Benny Lundh Johansson
Elisabeth Berggreen-Clausen Flink
Anders Sandgren

Vänsterpartiet (V), 2 mandat
Linnéa Naess
Björn Nilsson

 

 

Kristdemokraterna (KD), 3 mandat
Jessica Johansson
Josefine Ljungqvist
Åke Johansson

 

 Protokoll

De protokoll som publiceras är inte alltid fullständiga och kan sakna underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på kommunledningsförvaltningen.