Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter.

Sammanträden 2022

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 februari, 22 mars, 3 maj, 21 juni, 27 september, 18 oktober, 22 november och 12 december.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Om inget annat anges börjar sammanträdena kl.14.00

Fullmäktiges ledamöter och mandatfördelning 2018-2022

Socialdemokraterna (S), 14 mandat
Per Ribacke
Frida Christensen
Sebastian Ohlsson
Edina Maslac
Lars-Olof Petersson
Anita Lindstedt
Robert Olesen
Martina Lundström
Tomas Hedevik, 1:e vice ordf.
Lavinia Strömberg
Peter Johansson
Sofie Årdh
Otto Berglund
Linda Gustavsson

Moderata samlingspartiet (M), 10 mandat
Thomas Johnsson
Claudia Crowley Sörensson
Matz Athley
Helén Gustavsson
Tomas Öhling
Gunilla Gustafson
Niclas Salomonsson
Rune Gustavsson, 2:e vice ordf.
Veronika Kobak

Politiskt oberoende 
Björn Tisjö

Sverigedemokraterna (SD), 7 mandat
David Kristiansson 
Oskar Andersson 
Nellie Nieminen
Yvonne Erlandsson
Robin Berg
Ulf Gustafsson

Politiskt oberoende
Anette Lindström 

Centerpartiet (C), 7 mandat
Thomas Haraldsson
Cristina Haraldsson
Hagart Valtersson, ordf.
Heléne Andersson
Jonas Enqkvist
Monica Pihl
Sven Sunesson

Alvesta Alternativet (AA), 5 mandat
Lars-Olof Franzén
Jan-Erik Svensson
Jan Franzén
Flor de Maria Ticeran Velo
Anders Sandgren

Vänsterpartiet (V), 2 mandat
Hans Svensson
Björn Nilsson

 

 

Miljöpartiet de gröna (MP), 1 mandat
Hanna Evelyndotter

Kristdemokraterna (KD), 2 mandat
Christer Brincner
Karl-Johan Kronström

Liberalerna (L), 1 mandat
Ulf LarssonProtokoll

De protokoll som publiceras är inte alltid fullständiga och kan sakna underskrifter. Ärenden som gäller myndighetsutövning gentemot enskilda är inte heller fullständiga på grund av personuppgiftslagen. De kan sakna namn, adresser, fastighetsbeteckningar och andra uppgifter.

Fullständiga protokoll finns tillgängliga på kommunledningsförvaltningen.