Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande

Per Ribacke (S)
Centralplan 1, 5:e vån
342 80 Alvesta
Telefon 0472-150 15
E-post: per.ribacke@alvesta.se

Per Ribacke
För fler pressbilder e-post

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Thomas Haraldsson (C)
Centralplan 1, 5:e vån
342 80 Alvesta
Telefon 0472-150 70
E-post: thomas.haraldsson@alvesta.se

Thomas Haraldsson
För fler pressbilder e-post

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Claudia Crowley Sörensson (M)
Centralplan 1, 5:e vån
342 80 Alvesta
E-post: Claudia.Sorensson@alvesta.se


För fler pressbilder e-post

Kommunalråd med särskilt ansvar

Jessica Johansson (KD)
Centralplan 1, 5:e vån
342 80 Alvesta
E-post: jessica.johansson2@alvesta.se