Kommunala pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och lokala pensionärsorganisationer.

Deltagare

KPR har 14 ledamöter. Ordförande och sammankallande i KPR är omsorgsnämndens ordförande. Övriga ledamöter kommer från kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, nämnden för arbete och lärande, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt från de lokala pensionärsorganisationerna. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Sammanträdestider 2023

KPR sammanträder minst fyra gånger per år. Under 2023 sammanträder pensionärsrådet följande datum kl. 13.15: 6 mars, 8 maj, 21 september och 27 november.

Protokoll

De protokoll som publiceras saknar underskrifter, för att ta del av fullständigt protokoll kontakta rådets sekreterare.

2023-05-08
2023-03-06

2022-12-05
2022-10-11

2022-05-18
2022-04-05

2021-12-13

2020-09-07
2020-03-10