Kommunala pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och ålders- och förtidspensionärernas organisationer inom kommunen.

KPR har 13 ledamöter. Ordförande och sammankallande i KPR är omsorgsnämndens ordförande. Övriga ledamöter kommer från kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, nämnden för individ- och familjeomsorg, nämnden för samhällsplanering samt från de lokala pensionärsorganisationerna. Varje ledamot har en personlig ersättare.

KPR sammanträder minst fyra gånger per år. För att ta del av protokollen från det Kommunala Pensionärsrådets sammanträden maila omsorgsförvaltningens nämndsekreterare E-post