Kommunala pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och ålders- och förtidspensionärernas organisationer inom kommunen.

KPR har 14 ledamöter. Ordförande och sammankallande i KPR är omsorgsnämndens ordförande. Övriga ledamöter kommer från kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, nämnden för arbete och lärande, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt från de lokala pensionärsorganisationerna. Varje ledamot har en personlig ersättare.

KPR sammanträder minst fyra gånger per år. Protokollen publiceras till höger på denna sida så snart de har blivit justerade. De protokoll som publiceras saknar dock underskrifter, för att ta del av fullständigt protokoll kontakta rådets sekreterare.

Sammanträdestider 2023

Under 2023 sammanträder pensionärsrådet följande datum kl. 13.15: 6 mars, 8 maj, 21 september och 27 november