Tillgänglighetsrådet

Alvesta kommuns Tillgänglighetsråd är ett referensorgan för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och funktionshinderorganisationerna.

Ett av rådets främsta syften är att förmedla funktionshinderorganisationernas sakkunskap till kommunens nämnder.

Kommunens tillgänglighetsråd består av åtta ledamöter som utses av funktionshindersorganisationer (den s.k. referensgruppen). Därutöver ingår en ledamot från vardera kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt nämnden för arbete och lärande.

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Protokoll från sammanträdena är offentliga och publiceras på denna sida så snart protokollen har justerats.