Grupper & råd

På dessa sidor kan du läsa om de grupper och råd som finns i Alvesta kommun.

I Alvesta kommun finns följande politiska ledningsgrupper, styrgrupper och råd:

  • Brottsförebyggande rådet
  • Tillgänglighetsrådet
  • Pensionärsrådet
  • Ungdomsrådet