Omsorgsförvaltning

Ansvarsområde

Myndighetsutövning

  • verksamheten ansvarar för utredningar av ansökningar och anmälningar utifrån socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inom nämndens ansvarsområde

Social omsorgsverksamhet

  • för äldre personer
  • för personer med funktionsnedsättning som är 20 år eller äldre, från och med den 1 juli det år personen fyller 20 år

Kommunal hälso- och sjukvård

  • för personer boende i kommunala särskilda boenden, bostad med särskild service och korttidsvistelse samt deltagare i kommunal daglig verksamhet
  • för personer i alla åldrar i ordinärt boende, enligt gällande avtal med Region Kronoberg

Förvaltningschef

Anneli Loberg
Tel. 0472-150 00 (växeln)
E-post